• SETTER PRIS PÅ: Hele teamet ved Lena Maskin Våler setter stor pris på denne utmerkelsen, sier avdelingsleder Arne Egil Retteraasen.

Avdelingsleder Arne Egil Retteraasen setter stor pris på utmerkelsen. 

- Å få en slik oppmerksomhet fra kommunen betyr mye for oss, og hele teamet ved Lena Maskin Våler setter stor pris på denne utmerkelsen! Vi har de to siste årene vært gjennom en stor utvikling ved Lena Maskin, Våler. Antall ansatte og omsetningen har økt mye, samt at vi har rustet opp anlegget både ute og inne. Vi har fått en helt annen struktur, og med det også mulighet for å være riktig skodd for framtida og videre utvikling. Nye eiere av Lena Maskin i 2016, og en ny produktportefølje fra en sterk importør er også momenter som er viktige faktorer for den utviklingen vi har hatt, sier Retteraasen. 

- Jeg vil også rette en stor takk til ledelsen og styret i Lena Maskin, som har tro på vår avdelings tilstedeværelse i Glåmdalsdistriktet, og at vi fortsatt skal utvikles i takt med markedets endringer. Det er også en pris som forplikter. Vi tar den med oss i en travel hverdag og fortsetter det gode arbeidet til beste for kunder og våre leverandører, forteller Retteraasen. 

Ordførerens tale

Begrunnelse og kriterier for valget som «Årets bedrift» kommer fram i ordførerens tale, som her gjengis i sin helhet: 

«Å utdele pris til Årets bedrift i Våler er en lang og god tradisjon her på Vålerdagene.

Opp gjennom årene har prisen blitt gitt til bedrifter som hver på sin måte oppfyller de ulike kriteriene for denne prisen; blant annet vekst i antall ansatte, omsetning og investeringer. Utvelgelsesgruppen har bestått av leder for Næring og Miljø, Sparebank1 Østlandet og administrasjonen i kommunen.

Prisen til årets bedrift har opparbeidet seg som en attraktiv pris å få, og det har vært mange kandidater å velge på hvert eneste år. Og akkurat det; at vi i Våler har et så allsidig bedrifts- og næringsliv. Med små, mellom store og store bedrifter som fortsetter å investere i Våler er noe vi som kommune er ekstremt takknemlig for. Uten næringslivet, jord, skog og bedriftene er det ikke mulig å videreutvikle et bærekraftig Våler. 

For 2018 går prisen til en bedrift som ble etablert i Våler på førsten av nittitallet. Da kjøpte denne bedriften et annet selskap her i Våler med lange tradisjoner og historikk.

Årets prisvinner var i mange år en familieeiet bedrift.

Og vi har hatt gleden av å se bedriftens merkevarer og produkter i Våler og omegn hele tiden.

Bedriften har i alle år vært en veldig viktig leverandør til for primær-næringen: jord og skog.   

Prisvinneren fikk nye eiere i 2016 og er nå en del av det danske landbrukssamvirket.

Bedriften omsatte for 37 millioner kroner i 2017.

OG antall faste ansatte har økt de to siste årene fra 3 til 9 gjennom nye tjenester, vekst i omsetning og gjennomført fusjon.

Bedriften har  i 2018 også investert millionbeløp i oppgradering av anlegget sitt.

Årets prisvinner er også en viktig sosial møteplass for kundene, og har vært det i mange tiår. På Vestmo på vestsida av Våler er det trivelig å være.

Årets bedrift i Våler i 2018 tildeles Lena Maskin Våler!» sa ordfører Lise Berger Svenkerud i sin tale. 

Tidligere vinnere: 

2005 Norsk Trafikksenter

2006 Industripaller

2007 Moelven Våler

2008 AT Tre

2009 Våler bygg

2010 Ikke tildelt, men det skyldtes interne ressurser i kommunen, og ikke det at det ikke var kandidater.

2011 Per Byhn AS

2012 Inkmann AS

2013 Braskereidfoss kornsilo

2014 Konterud Transport

2015 Forestia

2016 Samvirkekylling

2017 Brødrene Smedstuen

2018 Lena Maskin Våler