• TOK I MOT STEMMENE: Jørgen Husebæk (til venstre) og Lars Marius Holtet i elevrådet tok i mot stemmene.
  • TRE VALG: I to avlukker valgte elevene hvilken huske de ville stemme på. Valget var selvsagt hemmelig.

Alle klassene ved Flisa skole gikk fredag 1. mars til valg i mediateket. Her skulle alle elevene stemme på hvilken huske de ønsker kjøpt til familieparken på Flisa. Det var tre kandidater å velge mellom, og alle elevene hadde valgt seg sin favoritt.

- Vi ønsker at barna på Flisa skole skal bestemme hvilken huske det skal bli. Da får de oppleve medbestemmelsesrett. Det er tross alt de som skal bruke huska, sier Hilde Heggelund i Flisa grenderåd.

Fortalte om demokrati

Rektor ved Flisa skole, Siv Lie Huse, ønsket klasse etter klasse velkommen til valget. Ordfører Ørjan Bue var også på plass, og fortalte kort hvordan et demokrati fungerer. I tur og orden meldte elevene sin ankomst til sekretariatet, før de valgte stemmeseddel, og leverte den. Valget var selvsagt hemmelig.

- Dette er veldig artig, og elevene er veldig spente på resultatet. Med bare rundt 50 prosent som møter ved valgene i Åsnes er det bra at vi starter rekrutteringen tidlig. Så går de kanskje til stemmeurnene når de blir gamle nok også, sier ordfører Ørjan Bue.

Gjennom det store huskevalget lærer elevene mye om hvordan demokratiet i et samfunn fungerer, og kanskje bør flere skoler starte med dette opplegget for å løfte valgdeltakelsen i Åsnes på sikt.

Huskene kjøpes inn med støtte fra Landsbyen Flisa og Grue Sparebank. Banken var også representert under valget fredag. 

Er godt informert

Før valgdagen har elevrådet gått rundt i alle klasser for å informere om de forskjellige typene husker som elevene kan velge blant. I tillegg vil kontaktlærerne i undervisningen koble huskevalget opp mot kommunestyre- og fylkestingsvalg, tilpasset elevenes alder.

- Resultatet av huskevalget blir kanskje ikke som alle har ønsket seg, men de har fått være med og si i fra gjennom stemmegivning. Slik er det med politiske valg også, så dette gir en læringseffekt. Når vi nærmer oss valget i september, har vi huskevalget som et minne som kan gjøre det lettere å forstå hva det politiske systemet handler om.

Resultatet fra avstemmingen fredag ble slik:

  • Superline fikk 28 stemmer
  • Fuglerede fikk 35 stemmer
  • Swingboat fikk 164 stemmer