• IKKE JUGARHANS: Selv om «alle» kaller det Jugarhans, så er det altså Joger Hansen som er det korrekte.

Det er altså en sannhet med modifikasjoner, da det var Joger Hansen og Marte Hansen med familie, som bodde der fra rundt 1805. Joger Hansen var født i 1764 og døde på Jogerhanshemmet i 1824. Familien hadde 4 barn: Kari (født 1792), Helene (født 1800), Anne (født 1802) og Hans (født 1803. 

Sønnen Hans Jogersen bodde på Jogerhanshemmet med meste av sitt liv og døde på gården Enkerud i Gjesåsen i 1892. Hans og Kari Embretsdatter Knutsen hadde 8 barn sammen, og Hans fikk i tillegg Helga Marie (født 1883) med Kari Eriksdatter. 

Helga Marie døde av «forbrendelse» i 1886, bare 3 år gammel, og det er en historie som de ikke helt har funnet svar på. 

- Idar Steinbakken begynte å undersøke om familien til Joger Hansen rundt år 2000, da vi skulle stifte «Jugarhans sosiale forum». Jeg har jo bodd her i 50-60 år snart, men visste ikke noe «Jugarhans» som så mange snakket om. Det står i kirkebøkene at Helga Marie døde av «forbrendelse», så det har vi fått bekreftet. Samtidig forteller historien at en ulv tok en av sønnene, og det var det som skapte så stor oppstandelse, av jentungen veltet en gryte med varmt vann over seg og døde. Historien om ulven og sønnen har vi derimot ikke fått bekreftet, så det er mulig det bare er et sagn eller en historie, forteller Ivar Kulseth.

- richard heiberg er en av etterkommerne

I folketellinga fra 1865 står det følgende:

«På Gjesmyren (Jogerhanshemmet) bodde Hans Jørgensen (Jogersen) , husmand med jord, hans kone Kari, og deres datter Berthe Maria. De andre barna hadde flyttet ut. Familien hadde 3 kuer, 4 sauer og 4 geiter. Avlingen var 1/2 tønne bygg og 1 tønne poteter (1 tønne bygg = 145 l), (1 tønne poteter = 100 kg).

Boplassen besto av stugu og løe. Jogershanshemmet ligger på eiendommen Kornstad - eier Elisabeth Gram (2012)»

Etterkommere av slekten til Joger Hansen finnes i dag blant annet i Åsnes, Våler, Nord-Odal, Østerdalen, Sør-Trøndelag og Wisconsin i USA. Richard Heiberg, som er konsernsjef i Sparebank 1 Østlandet, er blant etterkommerne.

Planen med byggingen av gapahuken, var også at både barneskolen og skogskolen på Sønsterud skulle være med prosjektet. 

- Slik ble det ikke. I «gamle dager» brukte barneskolen dette området mye, det var skirenn og de gikk også hit på beina. Vi håper at skolen kan bruke denne gapahuken framover og ha aktiviteter her, og det går jo også tursti forbi her - og den blir i alle fall flittig brukt, forteller Odd Hovind. 

- Jugarhans var slett ingen jugarhans

Det er flittige og rutinerte karer som setter opp gapahuken, men de har også tid til prat og sosialt innimellom jobben. Og ettersom de kaller seg «Jugarhans sosiale forum» blir det også en del juging.

- Nei, det er ikke sant! Alt vi forteller er bare sanne historier, sier Odd Hovind - mens resten av gjengen ler.

Ideen til forumet kom allerede i 2000 og de har altså holdt på i 17 år.

- Vi var ikke helt enige om navnet på foreningen, noen ville ha Sønsterud, noen Gjesåsen og noen Solør, men det ble «Jugarhans sosiale forum». Vi fikk undersøkt en del og fant ut han Jugerhans slett ikke var noen Jugerhans. Han het altså Joger Hansen, men i løpet av tiden har det blitt noen navneforvekslinger og på folkemunne har det blitt til Jugarhans, forklarer Odd Hovind. 

På plassen hvor Jogerhanshemmet stod, er det fortsatt synlige tegn på beboelse.

- Det er igjen mur etter løa og det er mur etter våningshuset. Vi har også satt opp flere skilt og ei tavle, som informerer de som går på tur rundt i området. Det er det som er igjen av synlige bevis etter bosetting, i tillegg til ei kjelde med friskt vatn, forteller Hovind.

bedriftsbesøk

Det er en aktiv gjeng som møtes med jevne mellomrom gjennom året.

- Vi er vel rundt 30 betalende medlemmer, det koster 50 kroner i året og være med. Vi har forskjellige emner på hvert møte, og har vel nå snart vært innom 100 forskjellige emner. Vi avslutter til sommeren med grilltur og sosialt på Rogsjøen på Finnskogen, som vi var i forrige uke.  Vi har også vært på mange bedriftsbesøk, så nå har vi vel snart ikke flere å besøke i Solør, sier Kulseth.

Midlene til bygging av gapahuken, er det Gjesåsen grenderåd som har stått for. 

Hvis du ikke er kjent i området, men vil ta deg en tur til den nye gapahuken ved Jogerhanshemmet, kan du f. eks. følge FYSAK-løypa i Gjesåsberget (utgangspunkt lysløypa ved skogskolen på Sønsterud) og da er det merket sti fra den til Jogerhanshemmet. Anbefales!