Jubel sto i taket på kontorene til HedmarksRadioene AS i Elverum og Solør da Medietilsynet fredag offentliggjorde hvem som fikk innvilget sine søknader om investeringstilskudd til digitalisering av lokalradio.

- Helt utrolig. Vi hadde aldri forventet å få tilsagn på alle våre søknader. Nå mottar vi 850.000 kroner som vi skal bruke på den videre DAB-utbyggingen i Hedmark, sier Bjørn-Martin Brandett, som er daglig leder i selskapet.

Pengene skal brukes til å bygge ut DAB-sendere på Holtberget i Kongsvinger, Tronfjell i Alvdal og Trysilfjellet.

- Ingen gave

- Det er greit å presisere at det ikke er snakk om noen pengegave. Pengene er øremerket dette formålet. Men vi hadde planer om å låne disse pengene, og det bidrar selvsagt svært positivt at vi kan kan bygge ferdig sendernettet i Hedmark kun ved å legge i en egenandel, sier Brandett.

SolørRadioen var den første lokalradiokanalen utenfor Oslo som kom på DAB. ElverumsRadioen kom på DAB kort tid etter, og nå er det Radio Kongsvinger, TrysilRadioen og ØsterdalsRadioen som skal digitaliseres.

- Forarbeidet er gjort og vi trenger strengt tatt bare trykke «send» på bestilling av utstyr. Monteringsarbeidet kan forhåpentligvis starte i august eller september, sier Brandett.

I tillegg til de 850.000 kronene har selskapet fått 40.000 kroner til en programproduksjon som skal ta for seg produksjon og foredling av mat lokalt.