Arbeiderpartiets landsmøte arrangeres på Folkets Hus i Oslo fra 4. til 7. april. Fredag skal Rune Grenberg som er førstekandidat for partiet i Grue på talerstolen. Grenberg er fersk i lokalpolitikken, og har flere viktige saker han kjemper for. Blant annet gratis skolemat til alle.

- Dette er mitt første landsmøte, og jeg er tildelt taletid fredag. Her skal jeg prate om skolemat for barn og unge. Grue har nå vedtatt en annen skoleordning med leksebevisst skole, lengre skoledager, fysisk aktivitet og skolemat. Tiden er perfekt for å få Arbeiderpartiet med på gratis skolemat til alle, sier Grenberg.

Vedtaket i Grue ble både foreslått og vedtatt før Grenberg kastet seg inn i lokalpolitikken, men Grenberg mener vedtaket er så viktig og riktig at han håper å få resten av landet med på en liknende ordning.

- Hvis skoledagen blir litt lenger finnes det ikke noe bedre enn å dele et måltid midt på dagen. Ved å ha gratis skolemat til alle kan vi sørge for at det måltidet er ernæringsriktig, sier Grenberg.

- Men alle må da være enige i at gratis skolemat er bra?

- I partiene er det nok litt ulikt syn på det, og det handler først og fremst om økonomi. Mange kommuner sliter med trange budsjetter. Det er viktig at overføring til gratis skolemat kommer fra staten, og det ikke går ut over skolen som drives allerede i dag, sier Grenberg.

Den første tiden som lokalpolitiker har vært spennende for Grenberg, og han føler seg godt tatt i mot. Nå ser han frem til et viktig landsmøte i Arbeiderpartiet, og ser spent frem til høstens lokalvalg i Grue.