De fem fylkene får totalt 64,2 millioner kroner for 2. halvår 2019. Tildelinga er fordelt slik:

Hedmark: 10 300 000 kroner
Oppland: 8 520 000 kroner
Hordland: 28 500 000 kroner
Telemark: 7 303 519 kroner
Nordland: 9 600 000 kroner

Tildelings-beløpene er fordelt etter søknad fra fylkeskommunene.

- Alle fylkene skal med

Totalt 13 fylker er nå en del av den utvidede TT-ordninga. Dette er en statlig ordning som kommer i tillegg til TT-ordninger fylkene allerede har selv. Den utvidede ordningen skal, sammen med fylkeskommunene sitt tilbud, sikre totalt 200 fritidsreiser for blinde/svaksynte og rullestolbrukere.

- Vi har et mål om at alle fylkene skal bli en del av ordningen. På den måten sørger vi for at TT-brukere med særlige behov får bedre tilgang til transporttjenester, sier samferdselsministeren.

Med denne tildelinga blir over 4.500 personer en del av ordningen:

Hedmark: 599
Oppland: 500
Hordaland: 2 458
Telemark: 635
Nordland: 362

Fra neste år skal disse fem fylkene få tildeling for hele året.

Kilde: Samferdselsdepartementet