Fra Varanger i nord til Telemarkskanalen i sør, fra Finnskogen i øst til Solund i vest. Mellom her ligger Nærøyfjorden, Valdres, Haldenkanalen, Vefsna og Okstindan. Alle disse områdene har valgt regionalpark som samarbeidsplattform for privat og offentlig samarbeid om ivaretaking og utvikling på grunnlag av lokale ressurser.

- I 15 år har vi jobbet for at regionalparker skal bli anerkjent av statlige myndigheter og nå kommer det endelig, sier styreleder Eivind Brenna i Norske Parker. 

- For Finnskogen Natur & Kulturpark betyr dette at vi kan jobbe sterkere med å gjøre parken kjent og slik få solgt lokalmat og lokale tilbud innen fritid, overnatting og opplevelser for flere besøkende, sier styreleder Kristian Botten Pedersen og daglig leder Herdis Bragelien i Finnskogen Natur & Kulturpark.

Må bli mer synlig

De mener det handler om å bli mer synlige. Gjennom bevilgningen åpner det seg en del slike muligheter.

- Samtidig skal vi ta vare på de verdiene som vi har og styre trafikken på en god måte, sier , i Finnskogen Natur & kulturpark. I tillegg er vi så heldige at vi har administrasjon for Norske Parker lokalisert i Trysil, sier de to.

På Stortinget møtte representantene for parkene representantene Kjell Storehaug fra Krf i Sogn og Fjordane og Ketil Kjenseth fra Venstre i Oppland. Det ble mange gode ord fra parkene om gjennomslaget i budsjettet.

- Vi fikk også en klar oppfordring fra stortingsrepresentantene om å fokusere på bærekraftprosjekter i parkene, sier de to.