• TRÅR TIL: Beate Hanssen dro i gang aksjonen på Facebook som så langt har samlet inn rundt 100.000 kroner. Hun er samboer med Per Willy Westby som er bror til Elin.

Siden Elin Falstad Westby fra Hof-Åsa ble rammet av ME (kronisk utmattelsessyndrom) i 2014 har livet blitt snudd på hodet. Fra å være en energisk person som gjerne vil hjelpe alle, har Elin fått et liv inne i leiligheten sin i Oslo. Hun orker ingenting, og har problemer med å klare hverdagen.

Det offentlige har ingen tilbud om behandling mot ME, og ingen medisin er testet godt nok for å si at den virker. Likevel viser erfaringen at de som får medisinen Rituximab blir friske eller vesentlig bedre i omlag 70 prosent av tilfellene.

Elin har stor tro på medisinen, men hadde ingen mulighet til å bære kostnaden på 200.000 kroner for privat behandling selv. Det var da Beate Hanssen, samboeren til broren Per Willy, tok affære.

- Jeg opprettet et Facebook-arrangement og en gruppe på Facebook. Gjennom disse har vi fått presentert saken, og folk har blitt oppfordret til å gi. Vi er helt overveldet over responsen, og på under én måned samlet vi inn 100.000 kroner fra 120 personer. Mesteparten kommer fra venner og familie, men også mange som vi ikke engang vet hvem er har gitt. Det setter vi utrolig stor pris på, sie Beate Hanssen.

Fikk hjelp via Facebook

Gruppen på Facebook heter «Hjelp oss å få Elin frisk igjen», og familien har virkelig fått erfare at sosiale medier kan være en bra greie.

- Jeg tenkte at det ville være helt fantastisk å få inn 10.000 kroner. Nå har vi fått inn 10 ganger så mye, og fortsatt kommer det inn penger. Vi er optimister og tror dette skal komme i mål, og at vi skal få igjen den Elin vi husker, sier Gunvor Westby, mor til Elin.

Selve behandlingen foregår i Stavanger, og for Elin er det en krevende reise dit. Hun har vært der én runde allerede for å ta blodprøve, og forberedelsene er gjort. Nå håper hun og familien at kuren skal kunne taes med det første.

- Folks vilje til å hjelpe har gitt meg stor optimisme. Nå fikk jeg muligheten til å komme meg til Stavanger og starte det hele. Den første turen var jeg over 19. oktober, og jeg håper å få de to hoveddosene før jul. Jeg vil rette en stor takk til alle som har bidratt så langt. Det er umulig å sette ord på hva dette betyr for meg, sier Elin Falstad Westby.

Er ikke alene

Ut fra britiske og amerikanske forskningsrapporter antar man at det er mellom 15.000 til 20.000 ME-pasienter i Norge. Elin er definitivt ikke alene, men Facebook-aksjonen viser at folk bryr seg og at det nytter.

De som ønsker å støtte Elin slik at hun får sin behandling kan søke opp gruppa på Facebook for å lese mer. Overføringer kan også gjøres til konto 6164.11.56891.