• TRENGER BREDBÅND: Bonde Ola Håkonsen (i blått) i Åsnes er glad for endelig å få høyhastighetsbredbånd. Det er viktig for dagens drift i landbruket. (Foto: Hedmark Fylkeskommune).

Åsnes kommune satte seg som mål at alle i kommunen skulle ha tilgang på høyhastighetsbredbånd innen 2020. Nå ser det ut til at målet sprekker noe, men målet er at alle skal ha tilgang på bredbånd i starten av 2021. Onsdag kom fylkesrådsleder Per Gunnar Sveen med omlag 10 millioner kroner for å sluttføre utbyggingen i Åsnes.

- Åsnes er den kommunen som får mest av bredbåndsmidlene til fylket nå. Det er fordi kommunen er nær å tilby bredbånd til alle innbyggerne sine. Med denne bevilgningen vil faktisk Åsnes gå til 100 prosent bredbåndsdekning som den første kommunen i Hedmark, sier Sveen til iSolør.no.

Hedmark fylkeskommune har ansvaret for å prioritere hvilke prosjekter som skal få midler fra NKOM. I denne runden var det 20,2 millioner til disposisjon, i tillegg bevilger fylkeskommunen 25 millioner kroner av egne midler.

Like viktig som strøm

Bredbånd er i dag like viktig som strømmen var da den kom. Uten bredbånd blir kommunikasjonen med omverden vanskelig, og det ligger store muligheter i fremtidens velferdsteknologi som krever bredbånd. Folk kan med smarte hjelpemidler bo lenger hjemme. For næringsdrivende er selvsagt bredbånd avgjørende. Sveen håper arbeidet i Åsnes kan være til inspirasjon for andre.

- Det skjer mye i fylket nå, men ingen er så langt fremme som Åsnes. Dekningen øker de andre stedene også, og målet er full dekning for alle. I fylket vårt bort det folk over alt, og alle skal ha mulighet til å drive med skoleearbeid uansett hvor de bor. Derfor er bredbånd viktig, sier Sveen.

Ildsjelene viktige

Trond Midtsundstad er én av ildsjelene som har jobbet for å få bredbånd ut i grendene. Ildsjelene har kartlagt dagens bredbåndsdekning, og dette har vært viktig da kommunen har søkt om midler til utbygging.

- Jeg kjenner folk som har fritidseiendommer på Finnskogen som kommer til å sette stor pris på dette. Det betyr at de kan stå lenger i arbeidslivet når de kan kombinere litt jobb og fritid på Finnskogen, sier han.

Otto Langmoen, sektorleder for samfunnsutvikling, har drevet bredbåndsprosjektet i Åsnes, og roser ildsjelene og alle som har stått på. Da arbeidet startet for bare noen få år siden var det nesten ingen som hadde høyhastighetsbredbånd i Åsnes. Nå vil alle ha tilgang på det i løpet av 2021.

- Telenor jobber med å sanere kobberlinjene i Norge. Nå bør vi kanskje ha et mål om at Åsnes skal bli den første kommunen til å koble ned det gamle kobbernettet og satse på høyhastighetsbredbånd. Det vil sette oss på kartet nasjonalt, sier han.