• FØDT i 2.ETASJE: Erik ble født i 2 etasje hjemme på småbruket, og det var også her Schjærin RTV i sin tid startet i dagligstua av hans far.
  • BUTIKKMANN: Erik Schjærin har vært butikkmann siden han var liten og er fortsatt innom en dag i uka.
  • UT AV KONTORET: Som pensjonist, har Erik Schjærin gått ut av kontoret for siste gang.

Det hele startet med at Erik Schjærin var med sin far Reidar, som hjelpegutt og sirkelen er nå sluttet. Det vi i dag kjenner som Euronics Flisa, eller enda bedre som Schjærin Radio og TV, hadde sin spede start i Kjølen samvirkelag. Faren startet som selvlært reparatør av radioer og etter hvert TV'er og montering av antenner for Kjølen, men i 1962 startet han for seg sel hjemme og da også med salg. 

Faren bygde seg egne høyttalere og disse var på utlån over det meste av Østlandet:

- Rolf Kirkvaag sa at det var det beste ambulerende høyttaleranlegget han noensinne hadde snakket i, smiler Schjærin.

Dagens butikk har utspring fra dagligstua hjemme i 1963:

- I starten var det dagligstua hjemme som var butikken, så ble det spisestua da dagligstua ble for liten. Og da det tok litt «overhånd» også der, sa mor at nå må vi nok finne noe bedre plass, humrer Schjærin.

Etter hvert ble det bygd på 45 kvadratmeter og senere enda mer, i det bygget som nå leies av Frivilligsentralen i Åsnes.  Butikken flyttet i 2009 til bygget hvor NAV og Politiet holder til og kjøpte samtidig bygget. Erik Schjærin eier fortsatt 50% av selskapet og bygningene, sammen med sin yngre bror Håkon.

tøff utdannelse

Det ble en tøff utdanning i Oslo på fagskolen:

- Ja, det var egentlig et prøveprosjekt og et 3-årig løp gjorde vi unna på 2 år! Jeg husker at vi hadde matematikk fra klokka 1000 til klokka 1800 hver tirsdag, og det var litt tøft, forteller Schjærin.

Det har vært en rivende utvikling i bransjen:

- Ja, det har vært en stor utvikling fra begynnelsen da far startet opp som reparatør, til jeg overtok etter endt utdannelse i 1973. Stor utvikling fra gamle radioer og de første TV'ene, til kassettspillere, video, mobiltelefoner og PC'er etter hvert. Da Lund la ned sin butikk, overtok Schjærin RTV også markedet for hvitevarer og det utgjør i dag ca 50% av omsetningen, sier Schjærin.

ble pensjonist fra nyttår

Erik Schjærin ble 68 år i april og pensjonerte seg fra nyttår:

- Jeg er fortsatt innom en dag i uka som "hjelpegutt" og bidrar gjerne i butikken hvis jeg blir spurt av kunder da jeg er innom. Men jeg er opptatt av at jeg ikke skal være noen «syvende far i huset», men bidrar gjerne hvis jeg blir spurt, sier Schjærin.

Pensjonisttiden har han mer enn nok å fylle tiden med:

- Kona Inger og jeg har en leilighet i Puerto Rico på Gran Canaria, hvor vi er et par ganger i året og da er vi der 6 uker om gangen. Vi har også et sted på Grue Finnskog, hvor min bestefar vokste opp. Der er det også rundt 200 mål med skog, som har blitt overlatt til seg selv de siste 50-100 år - så der er jeg i gang med opprydning og har arbeid i flere år framover. Jeg kjøpte en gravemaskin for 10 år siden, og den har jeg brukt til å bygge og vedlikeholde skogsbilvegene på eiendommen, sier Schjærin.

Og ikke nok med det:

- Vi har et vennepar fra Selbu-området, og da ble det til at vi bygget ei hytte der også. Vi har bygget mye av hytta selv, som ligger 30 minutter unna bilvei. Tidligere var vi der 6-7 ganger i året, men det har blitt litt sjeldnere nå. Barna og barnebarn følger tradisjonen videre og jeg håper vi får brukt den mer framover nå, sier Schjærin.

følger godt med på ulven

Med hytte på Grue Finnskog, følger det også med en ny utfordring:

- På eiendommen var det mye elgtråkk tidligere år, men i vinter har jeg bare sett 1 tråkk! Jeg følger ekstra godt med rundt meg på bærplukking, og har blitt flinkere til å gi beskjed om hvor jeg er og ulven ligger stadig i bakhodet. Det er også et uglepar som holder i nærheten, som vi følger godt med på. Nå ligger hunnen på reiret og ruger, så da håper vi på at det blir resultat utover våren, smiler Schjærin.

Det er ikke bare Schjærin RTV og Handelssenteret Flisa pensjonisten har vært involvert i:

- Jeg har vært med i Flisa AIL i flere perioder, først i fotballgruppa da sønnen Lars Marius spilte, så i hovedlaget og nå etter 20 års pause er jeg leder i ressursgruppa og da også med i hovedstyret. Det er utrolig viktig at vi sier ja og bidrar i lokalmiljøet! sier Schjærin.

involvert i solør martn

Erik Schjærin har også vært med på «eventyret» Solør Martn:

- Jeg var også med på starten av det vi i dag kjenner som Solør Martn, men som i oppstarten het Flisa Martn. Dette var et forslag fra Flisa IL, og jeg var med i komiteen under oppstarten og senere som leder for Solør Martn i mange år. Jeg har også vært med i Handelstanden som det het, og leder også - det ble vel totalt rundt 20 år i det som nå heter Handelssenteret Flisa, sier Schjærin.

Schjærin er opptatt av nærmiljøet og har tro på framtida:

- Ja jeg har troa, selv om det er tøff konkurranse fra større byer, kjeder og ikke minst nettbutikker. Jeg har tro på at vi skal overleve med god personlig service, sier pensjonisten Erik Schjærin.