Det var knyttet stor spenning til om Norsk Skogfinsk Museum skulle få bevilget midler til nybygget, da statsbudsjettet ble presentert tidligere denne uka. Slik gikk det ikke. 

- Vi ble jo innmari skuffet, da vi syntes det var vår tur nå. Vi har jobbet så lenge med dette prosjektet og har også gjennomført en suksessfull arkitektkonkurranse. Vi har hatt en opptur de siste 2 årene, og det hadde jo vært moro å fortsette den oppturen med en bevilgning til nytt museumsbygg, sier Dag Raaberg ved Norsk Skogfinsk Museum. 

Hadde stor tro

Selv om de allerede har fått midler til arkitektkonkurransen, er det ingen selvfølgelighet at det blir gitt midler til nybygg med en gang. 

- Det ligger ingen automatikk i det, det var første gangen vi søkte, men vi hadde stor tro på at vi skulle få midler. Vi fikk 2 millioner til forprosjektet, som innbefattet både premiering til arkitektkonkurransen og mye forarbeide i forbindelse med den. Vi har nok brukt mer enn de midlene vi fikk, men likevel har vi fått utført svært mye for pengene. Vi skulle forvaltet de pengene vi hadde fått videre på en bra måte også, forteller Raaberg. 

Nå jobbes det videre mot det reviderte statsbudsjettet til våren. 

-   Da den første skuffelsen har lagt seg, må vi bare se framover. Vi er jo optimister og vet at dette skal vi få til! Nå ser vi framover mot det reviderte budsjettet og har allerede bedt om å få delta i høring med «Familie- og kulturkomiteen» og Finanskomiteen. Vi hadde allerede på forhånd booket et møte med blant annet lederen i «Familie- og kulturkomiteen» i november. Det er så langt vi har kommet nå og vi skal selvsagt ha samtaler med en del politikere. Vi må prøve å påvirke så godt vi kan, for å få midler i det reviderte budsjettet, sier Raaberg.

Mye jobb i forkant 

Dag Raaberg vil være «fornøyd» hvis de i det hele tatt får en pott til oppstart i denne omgang. 

- Vi er ikke nødt til å få bevilget hele beløpet vi har søkt om på én gang, men det hadde i alle fall vært fint om vi kunne fått en pott til oppstart. Hadde vi fått det kunne vi starte byggingen av en organisasjon som skal gjennomføre forberedelser for å realisere nybygget. Både anbud og andre forberedelser, det er jo mye jobb i forkant før vi kan sette i gang selve byggingen, sier Raaberg. 

Noen midler kom Norsk Skogfinsk Museum til gode i statsbudsjettet, nemlig midler til et fellesmagasin sammen med Anno Museum.  

- Ja, det er midler til både et administrasjonsbygg for Anno Museum og et fellesmagasin for alle avdelinger Anno Museum har i Hedmark og oss. Det stod så fint at det løste alle magasinutfordringer for Anno Museum og oss, men det er ikke tilfelle.  Verken Anno eller Norsk Skogfinsk Museum vil kunne løse alle sine magasinbehov i det bygget, men selvfølgelig er det positivt at de fikk 11 millioner til oppstart. Det ble også gitt tilsagn om 90 millioner totalt, avslutter Raaberg.