I Norge er over 71.000 personer rammet av demens, og antallet er økende. Hvor mange som er rammet i Åsnes og Våler er ikke kjent, men at det er behov for en egen pårørendeskole er det liten tvil om.

- Skolen er et samarbeid mellom frivillige organisasjoner og Våler og Åsnes kommuner. Det er tredje året på rad at vi arrangerer pårørendeskole nå, sier Berit Hanestad, som er leder for Våler og Åsnes Demensforening.

Mange undersøkelser viser at pårørende til personer med demens har et stort behov for kunnskap, hjelp og støtte i forhold til å være pårørende. Kurset vil gi mye informasjon og mulighet til å dele erfaringer med andre pårørende.

Målsetting for pårørendeskolen er å gi pårørende til personer med demens økt kunnskap og forståelse for demenssykdommene, å bedre kvaliteten på samværet med den syke, å gi grunnlag for at pårørende bedre kan takle sin situasjon i forhold til familie og venner og å gi kunnskap om lover og rettigheter og hvordan forholde seg til offentlig hjelpeapparat.

Tre kvelder i Åsnes og to i Våler

- Oppstart er mandag 5. september på Frivilligsentralen på Flisa. Skolen går over fem kvelder. Tre av disse i Åsnes og to i Våler. Tilbudet er helt ufarlig, og det er mye å lære for de som lever med eller omgås en person med demens, sier Hanestad.

Under skolen lærer folk om årsak, forløp, symptomer og behandling. Videre hvordan å kommunisere med personer med demens, lover og rettigheter for å nevne noe.

De som har vært med på skolen tidligere har vært fornøyd, men i fjor ble det dessverre ikke noe på grunn av for få påmeldte.

- Derfor håper vi at det blir nok deltakere i år. Påmelding kan gjøres helt frem til 1. september, sier Hanestad.

Påmelding gjøres til Nasjonalforeningen for folkehelsen på Hamar. Telefon 62 51 79 10, eller direkte til Berit Hanestad på telefon 62 95 69 75. Pris er 250 kroner pr. deltaker.