• TIL KAMP: Velforeningen på Braskereidfoss liker dårlig at Nordhagen skole er foreslått nedlagt. De vil nå overbevise politikerne om at det er viktig å ha mange og gode tilbud for å øke tilflyttingen.

Braskereidfoss vel inviterer til folkemøte om fremtiden til Braskereidfoss. Det skjer på Vidarvoll tirsdag klokka 18.00. Leder i velforeningen, Geir Thomas Finstad, er bekymret for fremtiden.

- Braskereidfoss er ansiktet til Solør utad fra nord, og jeg tenker at det er store utviklingsmuligheter på Braskereidfoss. Derfor er det synd at tilbud blir borte, og kanskje er vi i gang med å avvike Våler kommune, sier Finstad.

Han tenker særlig på at Nordhagen barneskole er foreslått nedlagt, og at det gir store konsekvenser for lokalsamfunnet. At én barneskole blir en bedre og mer slagkraftig enhet er han ikke enig i.

- Tilbudet på Braskereidfoss blir borte, og i neste omgang er det snakk om barnehagen. Våler trenger tilflytting sårt, og det å redusere på antall tilbud kommer vi til å kjenne på den økonomiske pungen i årene som kommer, sier Finstad.

- Ingen liten skole i dag

Finstad mener dagens skole på Nordhagen slett ikke er liten.

- Vi prater om en stor skole på Nordhagen også. Til høsten starter det 73 elever der etter at skolebytter er innvilget. Dette er jo faktisk den skolen som øker i antall elever, forteller Finstad.

På møtet tirsdag klokka 18.00 er alle velkommen, og Finstad håper folk i nærmiljøet engasjerer seg i fremtiden. Kjell Konterud og Finstad selv skal holde en presentasjon hvor temaene blir belyst.

- Dette er et samfunnsspørsmål, og det gjelder alle innbyggere på Braskereidfoss og i Våler. Det er ikke bare skoleforeldre som bør møte her, sier Finstad.

Kostnadskutt og reduserte tilbud slår uheldig ut for kommunene, og velforeningen mener det er mange kommuner som har gjort en blemme ved å redusere tilbudene.

- I kommuner som har kuttet synker innbyggertallene fortere enn i andre kommuner. Fokuset bør ligge på å få innflytting og å øke inntektene, og ikke på å kutte kostnader, sier Finstad.