• I JOBB: Trofaste arbeidstakere med høy arbeidsmoral fra Polen, og de 4 faste har vært hos Eierholen i 10 og 12 år
  • MYE JOBB: Turid Eierholen jobbet før med produksjon om dagen, og gjorde unna papirarbeidet om natta.

Siden oppstarten i 2005 har de bygget ut 3 ganger, og har aldri hatt mer å gjøre enn nå. I år håndterer de i underkant av 200 elg i perioden fra 25. september og fram til jul.

- I tillegg til elg, blir det mer og mer gris og storfe, og i det siste har det også kommet en del hjort. Gris og storfe blir slaktet på Furuseth eller Nortura, og kommer ferdigslaktet hit til Åsa. Vi foredler det videre og leverer til hoteller og restauranter, i tillegg til privatpersoner. Vi har kunder fra hele landet, fra Trondheim, Ålesund, Telemark blant annet, forteller Kjell Eierholen.

Møring er en meget viktig del av prosessen for å få best mulig kvalitet på kjøttet som selges. 

- Det heter seg at kjøttet skal mørnes i 40 «døgngrader», men det forutsetter at fuktigheten er på 55 prosent. Hvis fuktigheten er 80 prosent, kan jo ikke kjøttet henge i 40 «døgngrader», da surner kjøttet. Etter at vi har pakket ferdig kjøttet og du får det hjem, skal ikke du behøve å ta fram kniven og pynte eller skjære, da er kjøttet ferdig til å legge i ovnen, sier Kjell. 

Fra hele distriktet

Elgen som leveres til Solør Viltforedling kommer fra store deler av distriktet. 

- Ja, vi får elg fra Eidskog, Sør Odal, Trysil, Stange og Solør selvsagt. På det travleste er det 5-6 personer som slakter, og vi ligger på rundt 1.000 pakker når det er som travlest. Vi har med oss 4 faste fra Polen som vi har lært opp, og to av dem har vært her i 12 år og de to andre i 10 år. Så de er trofaste og veldig flinke. De er selvgående og til å stole på. Mange har noe å lære av den arbeidsmoralen de har, sier Turid Eierholen.

I tillegg til videresalg til hoteller og restauranter, så har de eget utsalg også. 

- Det er stor trafikk på utsalget, mange privatpersoner som både kommer fra distriktet, men også langveisfarende. Du kan komme og kjøpe en halvkilo med kvernet kjøtt hvis du vil det, det er ikke noe minstekrav til kjøp.  Vi har assorterte esker som har blitt veldig populære. De inneholder 1 kilo med suppe, 1 kilo biff, 2 kilo steik, 2 kilo gryte og 4 kilo kverning. Disse har blitt veldig populære som julegaver, sier Kjell. 

Uvisst framtid

Kjell Eierholen er usikker på framtida for foredling av elgen grunnet ulveproblematikken. 

- Ja, det ser ikke lyst ut for elgen og vår foredling av den i framtida. Da må vi tenke nytt og foredle gris og storfe, og få i gang produksjon med sau. Jeg tror ikke det går mange årene før elgen er borte dessverre, sier Kjell. 

Alt kjøtt som er ferdig behandlet, blir hentet – ingenting blir sendt. 

- De jaktlagene som skal ha igjen hel eller halv elg, henter på dagen, ellers er det rett på fryseriet. Jegerne er godt inne i våre rutiner, og vi har et godt samspill med jegerne. Mattilsynet, som vi for øvrig har veldig god dialog med, er strenge på at alle komplette organer er med (hjerte, lunge, nyrer, milt, lever) ellers blir ikke elgen godkjent. Kontrollen som Mattilsynet gjør her hver dag, er veldig viktig og kjærkommen for oss, sier Turid og Kjell Eierholen.