I juni evaluerte Snøscooterklubben sesongen 2016/2017. Interessen for snøscooterkjøring er stor i Åsnes, men en dårlig vinter ga en liten nedgang i trafikk og salget av ledstød. 

- Sesongen er jo bare på to måneder og det er utrolig avhengig av været. Vi ser jo omtrent samme trafikk som i fjor, med en liten nedgang. Det er nok flere som benytter ledene fra Velta-området enn fra Flisa og Sønsterud, og det skyldes nok en kortere sesong og færre kjørere, forteller Arild Bredesen, leder for Snøscooterklubben.

Trafikken øker med snømengden, og Bredesen håper at de vil se en liten oppsving i turisme i forbindelse med alt det positive som skjer med Skogen Restaurant på Åsnes Finnskog. 

Ingenting å utsette

Dette har vært den andre sesongen det har vært lovlig å kjøre snøscooter etter den nye lovgivningen, og Åsnes kommune var den første kommunen i Norge som åpnet for dette. Hittil har det vært få ting å utsette på snøscooterkjøringen.  

- I fjor hadde vi med oss Politiet og Statens Naturoppsyn (SNO) på evalueringen, og da hadde de ikke et eneste sjokoladepapir i leden å utsette på oss. I år meldte de avbud, kanskje av den grunnen? Tollvesenet kom i år også, og hadde ingenting å melde, sier Bredesen.

- Vi er lovlydige, veit du, legger han til og ler.  

Framover skal de fortsette å fokusere på sikkerhet i løypene og på å holde i orden. I høst må de igjen en tur med ryddesaga for å rydde traseene før den kommende sesongen, og all rydding foregår på såkalt leddugnad. 

- Ledene brukes jo både om vinteren og om sommeren. Om sommeren ser vi folk til fots, til sykkel eller til hest i traseene. Det er vi veldig glade for, sier han. 

Bredesen har fungert som leder for snøscooterklubben siden oppstart, og de feirer 10 år i år. Tidligere i vår slapp de sin egen jubileumssang.