• SKAL BEVARE MYE: Det er ikke alt som skal fjernes og kastes. Eivind Bergem (fra venstre) og Kåre Fjeld mener kirka har mye historie å ta vare på.

Komiteen ved Åsnes kirke består av sju medlemmer, og de har siden 2. februar hatt sju møter, samtaler med ordfører og rådmann, og møte med riksantikvaren.

- Alt av grunnmateriell er klart for utsending. Det eneste vi trenger er en godkjennelse av riksantikvaren, sier Eivind Bergem, som er leder i Åsnes kirkelige fellesråd.

Alle dokumentene og tegningene må godkjennes av Riksantikvaren og bispekontoret, og etter dette blir det lagt ut på Doffin. Komiteen håper at dette blir gjort før ferien og at de kan starte restaureringen høsten 2017.

- Det er usikkert hvor mye restaureringen vil koste, det kommer helt an på hva som blir gjort. Vi har fått til rådighet 10 millioner kroner fordelt på 2017 og 2018.

Hva må gjøres?

Restaureringskomiteen består av Jan Arne Isaksætre, Morten Neser, Helge Sorknes, Mona Solberg, Kåre Fjeld, Ole stenberg og Eivind Bergem. De håper at de lokale viser interesse for kirka den kommende perioden.  

- Det er en omfattende prosess og det er mye jobb som skal gjøres både ute og inne på kirka. Ute er det bestemt at panelet kirka er kledd med i dag skal bort. Vi skal gå tilbake til staffpannel som vi finner inne i kirka, sier Kåre Fjeld.

Kirka er ventet å være sykemeldt fra 2017 til 2019. Under denne sykemeldingen vil kirka få mye hjelp med et nytt strøk linoljemaling, nytt gulv inne og ikke mugg og råte skal bort.

- Vi har digitalisert kirka slik at vi kan gå inn i veggen og i gulvet for å se hvilket materiell kirka er bygget av. Målet er å pusse opp kirka slik en hovedkirka i Åsnes Kommune skal være, sier Fjeld.

Alt starter med at spesialister tar prøver av kirka slik den er i dag, hva som må gjøres for å bli kvitt mugg og råte. Når det er gjort vil de sette igang med grunnmuren og selve understellet til kirka.