Brukere av psykisk helse- og rustjeneste i Våler som var alene på julaften fikk en litt annerledes julefeiring i 2018.

Det ble søkt Våler Lions om støtte til å arrangere julaften på Søndre Hoel, som er aktivitetshuset psykisk helse- og rustjeneste disponerer i kommunen. De var svært positive til dette og bidro med penger som dekket julemiddagen til alle.

- Kiwi Våler bidro med dessert, brus og annet tilbehør, mens Spar Våler bidro med julegaver til alle sammen, sier Linda Mohn som er avdelingsleder for psykisk helse- og rustjeneste i Våler kommune.

Ansatte ved psykisk helse- og rustjeneste gjorde dette på frivillig basis, og det ble en svært så fin julemarkering på selve julaften med god mat og hyggelig stemning i lokalet.

- Vi var 10 personer til bords, og tilbakemeldingene var gode på det som var stelt i stand. Psykisk helse- og rustjeneste vil rette en stor takk til Våler Lions, Kiwi Våler og Spar Våler som bidro til at dette lot seg gjennomføre, sier Mohn.