• LANGT OG SMALT: En kjeglebane er ikke så bred, men lang. Huset på Negarden har blitt brukt til mye rart etter at det ble bygget. Blant annet vedlager og kylling hus.
  • SPESIELT UTSTYR: Utrulig nok har kjeglene og kula fra kjeglebanen på Flisa blitt beholdt. Alt ble laget i tre og limt sammen.

Kjeglespill er en sport og et spill hvor man ruller en kule over en flat og rektangulær bane. Måler er å treffe de ni oppstilte kjeglene i enden av banen. Kjeglespill regnes som en av verdens eldste konkurransespill, men har blitt erstattet med dagens bowling og pentaque.

Selv om spillet minner mye om bowling, så finnes det flere forskjeller. I kjeglespill benyttes det en mindre kule enn i bowling, og kulen har som oftest ikke noen hull til fingrene. Antallet kjegler er heller ikke likt, i kjeglespill brukes det ni kjegler, mens i bowling brukes det ti.

Spillet kom til Norden sammen med munkene i Middelalderen, men spillet blomstret ikke i Norge før på midten av 1800-tallet. Det ble bygget en rekke kjeglebaner, spesielt i Oslo.

Mange rikmannseiendommer fikk sin egen innebygd bane. Her ble kjeglespillet brukt til å kombinere sosialt samvær, servering og drikk. Etter hvert fikk også kroer og skjenkesteder sine egne baner.

- Det ble bygget flere kjeglebaner her i området, men de vanligste stedene det ble bygget kjeglebaner var i Oslo og Bergen. Kjeglebanen her på Flisa ble bygget i 1911, og ble brukt privat, sier Lars Petter Heggelund, som er den tidligere eieren av Negarden.

lager i dag

I dag blir bygget brukt til lager, og har også blitt brukt til kyllinghus og vedlager. Det var ikke mange krav som måtte til for å bygge en kjeglebane. Huset måtte være langt, minst 25 meter langt og rektangulært. Tregulv var også et krav.

- Det skjedde mye på Flisa da jernbanen kom i 1893 og flere stor området ble solgt, blant annet der Negarden er bygd, rådhuset og sykehjemmet, sier Heggelund.

Selv om ikke bygget på Negarden blir brukt det det det ble bygd til, så har kjegler og kulene blitt beholdt. Det finnes bare noen få kjeglebaner i Norge som er i drift, og den nærmeste finner du i Oslo.