• INGEN GRISER: Det er ingen griser i grishuset på Sønsterud, men kanskje noen høner, skal vi tro medlemmene.

I grishuset på Sønsterud gård finnes det definitivt ingen griser lenger. Men noen høner som kakler er fortsatt å finne, skal vi tro den aktive gjengen vi traff på medlemsmøtet i slutten av september. Nytt av året er gruppen med Ung dame husflid.

- Vi har det gærkoselig i laget vårt. Vi deler lærdommen vår, og har det veldig sosialt. Gjennom Åsnes Husflidslag får vi mange nye venner, og kreativiteten vår åpner seg opp på disse kveldene, sier Sol Olastuen, som er leder i Åsnes Husflidslag.

Vigdis Skolegården er én av medlemmene i den nye gruppen med Ung dame husflid.

- Jeg liker meg gærgætt her. Helt siden forrige gang har jeg gledet meg til å komme hit, sier Skolegården.

Høy snittalder

Alderen på medlemmene i Norges husflidslag er høy, og flere unge medlemmer er ønsket. Derfor er Ung dame husflid en ny satsning. I Åsnes Husflidslag har 11 til 12 nye medlemmer kommet til som følge av satsningen.

- I tillegg har vi to grupper med Ung husflid for de enda yngre. Det er én med sløyd og én med håndarbeid. I dag er det rundt 30 barn som deltar i de to gruppene totalt, og vi vil gjerne at enda flere blir med oss, sier Olastuen.

Det er igjen to kvelder med Ung husflid i grishuset på Sønsterud i år. Dette er 23. oktober og 6. november.

- Da er det åpent for de som har lyst til å komme og se hva vi holder på med. De starter klokka 18.00 begge dager, og vi holder på et par timer.  De unge får ta del i lærdommen vår, og lærer å brodere, sy, strikke og mye mer. På sløyden har guttene lagd kniv, matboks og øks, sier Olastuen.

Fire kvelder ung dame husflid

Gjennom året er det lagt opp til fire kvelder med Ung dame husflid, men medlemmene er skjønt enige i at det gjerne skulle ha vært flere slike kvelder. Olastuen både tror og håper at de unge damene på egenhånd kan arrangere flere slike kvelder på sikt.

- Ønsket er at vi etter hvert skal integrere de som er med på Ung dame husflid i husflidslaget, og at de kan bli med oss på medlemsmøtene og våre andre aktiviteter, sier Olastuen.

Og aktiviteter er det mange av denne høsten og vinteren hos Åsnes Husflidslag. 19. og 26. oktober møtes damene i Ung dame, 8. november blir det koftekveld og kofteutstilling på Sønsterud gård og 18. og 19. november smultringdager.

- Dette er et fristed for oss, og det er godt å være seg selv og å møte andre med samme hobby i en travel hverdag, smiler Olastuen.