• STRIDENS KJERNE: Ulven skaper sterke følelser i alle leire (Foto: Lars Gangås, SNO/Miljødirektoratet).

Den norske delen av den skandinaviske ulvebestanden er i vekst, og dette skaper utfordringer for enkeltmennesker, lokalsamfunn, beitenæring, jakt, friluftsliv og utmarksnæring over store deler av Østlandet. Naturbruksalliansen inviterer til et seminar om forvaltningen av ulv i Norge på Norsk Skogmuseum på Elverum tirsdag 18. september klokka 18.00 – 20.30.

- Etter en blodig sommer med store tap av sau til rovdyr er temperaturen igjen høy rundt rovdyrpolitikken i flere deler av landet. For beitebrukere i Nord-Østerdalen har sommeren vært et mareritt, og enkelte legger nå ned drifta i fortvilelse over situasjonen. Mange mener at Stortingets føringer for rovviltpolitikken ikke blir fulgt opp av den sittende regjeringen. Klima- og miljøministeren skal om kort tid avgjøre kvoten for lisensfelling av ulv kommende vinter. Klima- og miljøminister Ola Elvestuen har takket ja til å delta på et seminar om ulveforvaltningen som arrangeres på Norsk Skogmuseum i Elverum tirsdag 18. september, skriver de i en pressemelding. 

MINISTEREN KOMMER IKKE LIKEVEL

Nå viser det seg altså at ministeren ikke kommer likevel. 

- Vi har fått den kjedelige beskjeden om at Ola Elvestuen må stille på ministermøte i G7 i Canada neste uke og dermed ikke kan holde innlegg på seminaret. Statssekretær Atle Hamar stiller i stedet for Elvestuen, sier Anne Gjerlaugsen Delphin, sekretær for Naturbruksalliansen.

Under seminaret vil det også bli en politisk paneldebatt, der både stortingsrepresentanter og fylkesledere fra de ulike partiene deltar.

- Det er bra at Elvestuen og flere andre sentrale politikere kommer til Elverum for å diskutere dette nå», sa leder av Naturbruksalliansen Gunnar A Gundersen, før det ble klart at Elvestuen ikke kommer. 

- Det er viktig at politikerne ikke bare sitter inne i Oslo og treffer beslutningene, men er villige til å møte oss som bærer belastningen med den politikken som føres, fortsetter han.

Også Reidar Åsgård, fra rovviltnemda i Hedmark, Gunnar Glöersen fra Svenske Jägareförbundet, John Odden fra NINA/Rovdata og Knut Arne Gjems fra NJFF Hedmark vil også holde innlegg på seminaret.

- vedtatt bestandsmål må følges

Leder i NJFF Hedmark, Knut Arne Gjems, forteller at ulveforvaltning er tema som opptar mange i vårt distrikt. 

- Ja, og nå har Rovviltnemnda bestemt at det skal tas ut 3 ulverevir i ulvesona. Klagen skal behandles før 1. oktober da det er jaktstart.  Derfor er det fint at vi får dette seminaret hvor mange toppolitikere samles nå i forkant, sier Gjems. 

Naturbruksalliansen ønsker at Stortingets vedtatte bestandsmål skal følges. 

- Det er ikke noe annet enn det vi ønsker, for det viser seg at demokratiet ikke følges. Derfor har jegerorganisasjoner, bønder, skogeiere og  grunneiere gått sammen og jobber nå felles for å påvirke saken. Dette betyr veldig mye for området vårt, både for oss jegere med løshundjakt, for bønder med beitedyr osv. Det blir nok en het og god debatt, så dette bør interesse ganske mange, forteller Gjems.  

Det er åpent for begge parter, også for de som vil verne ulven og gjerne ha mer av den også.

- Ja, dette er åpent for alle. Det er en bred representasjon i panelet og vi må belyse alle sider av  saken. Ulvesaken skaper sterke følelser i alle leire og det er viktig at vi får en forvaltning som folk har tiltro til og respekt for, avslutter Gjems.  

Programmet: 

Ordstyrer og debattleder: Terje Svabø

17.40 Kaffe og biteti

18.00 Velkommen og innledning: Gunnar Gundersen, Leder for Naturbruksalliansen

18.10 Forvaltningen av Ulv i Norge: Hvordan skal Stortingets føringer følges opp? Ola Elvestuen, Klima- og miljøminister*

18.35 Bestandsstatus for ulv i Norge og Skandinavia John Odden, Seniorforsker i NINA/Rovdata

18.50 Rovviltnemdenes rolle i ulveforvaltningen Reidar Åsgård, Nestleder i Rovviltnemda i region 5 19.05 Bestandssituasjon og forvaltning av ulv i Sverige Gunnar Glöersen, Rovdyransvarlig i Svenska Jägareförbundet

19.30 Politisk paneldebatt. Innledning ved Knut Arne Gjems, leder i NJFF Hedmark

Følgende representanter fra de ulike partiene deltar:

Venstre: Ola Elvestuen, Klima- og miljøminister*

Arbeiderpartiet: Per Gunnar Sveen, fylkesrådsleder

Høyre: Kristian Tonning Riise, stortingsrepresentant

Fremskrittspartiet: Morten Ørsal Johansen, stortingsrepresentant

Senterpartiet: Marit Arnstad, stortingsrepresentant

Kristelig Folkeparti: Oluf Maurud, fylkesleder i Hedmark KRF

Sosialistisk Venstreparti: Hilde Mari Bjørke, fylkesleder i Hedmark SV

20.30 Oppsummering og avslutning Gunnar Gundersen, leder for Naturbruksalliansen

*Ettersom Elvestuen ikke kommer, stiller statssekretær Atle Hamar i stedet. 

Fakta

Naturbruksalliansen er et samarbeid som er opprettet for å samle ulike nærings-, friluftsliv- og distriktsinteresser til felles/koordinert arbeid for å forbedre forvaltningen av ulvebestanden i Norge slik at den er i tråd med Stortingets vedtak og intensjoner.