Statskog er Norges største tilbyder av jakt og fiske, og tilbyr storviltjakt over hele landet.

- Elgjakt på privat grunn er stort sett lukket for de fleste. Du må enten være grunneier, gifte deg med en eller arve eiendom for å slippe til. Hos Statskog har alle muligheten, og vi merker at tilbudene våre er populære, sier fagsjef for jakt og fiske i Statskog, Jo Inge Breisjøberget.

Over 1.000 jaktlag søker

Tall fra tidligere år viser at over 1.000 jaktlag søker jakt hos Statskog. Noen jaktfelt er mer populære enn andre. Blant de tilbudene som utlyses nå, lokker disse tradisjonelt mest:

Rostadalen i Målselv, Bangfjellet i Dividalen, Lønsdal i Junkerdalen, Rissedal i Sulitjelma, Svartvatn i Grane, Bangsjøen og Solum/Daltjønna i Bangdalen, Kampenhaug – Barlinddalen i Sølvverket og Fredriksetermarka i Nord-Fron.

- Vi åpner også for søknad om jakt på villrein. Den har tradisjonelt stått i en særstilling med over to tusen personer i kø. Jeg kan trøste alle med at sjansen for å få elgjakt hos oss er betydelig større, sier Breisjøberget.

Må søkes i løpet av april

Statskogs tilbud på storviltjakt legges ut på portalen inatur.no. Jegerne søker via en lenke på selve tilbudet. Søknader må leveres inn i løpet av april. Gjennom vilkårlig trekning blir det klart tidlig i mai hvem som får tildelt jaktmulighetene.

I Solør gjelder det disse områdene: 

Nysæterbrenna i Gravbergskogene (Våler og Elverum)

Brennknuvlen i Gravbergskogene (Våler)

Husuberget (Åsnes)

Jaktkort på elg

Statskog ønsker å senke terskelen for å jakte elg. Nå kan hvem som helst kjøpe jaktrettighet på elg uten å være med i et jaktlag. De kan også tilby tilsvarende jakt på hjort. Dermed er det enklere for ferske jegere å komme seg på jakt. Statskog tilbyr jaktkort etter førstemann til mølla-prinsippet. Den som får tilslaget på et jaktfelt, har det for seg selv enten en helg eller en uke. Med jaktrettigheten følger også muligheten til å ha med seg andre jegere.

Ledige jaktkort legges ut etter at jaktlag er ferdige med sin kontrakt i midten av oktober hvert år dersom det finnes kvote igjen.

Kilde: Statskog.no og inatur.no