På spørsmålet: Hva slags håndverksmessig arbeid har du utført på egen hytte? svarer respondentene slik (flere svar mulig);

  • Snekkerarbeid 83 prosent
  • Rørleggerarbeid 13 prosent
  • Elektrikerarbeid 15 prosent
  • Arbeid på pipe 14 prosent
  • Arbeid på ildsted 18 prosent
  • Annet arbeid 25 prosent

Undersøkelsen viser også at mange ikke sjekker røykvarsleren hver gang hytta tas i bruk.

- En røykvarsler begynner normalt å pipe med små korte støt i et par ukers tid før det går helt tomt for strøm. Om det er en stund siden sist man var på hytta, kan batteriet ha gått tomt i mellomtiden, uten at man vet om dette. Derfor er det så viktig at man tester røykvarsleren hver eneste gang man tar hytta i bruk, sier Øverby.

Rømningsveier

- Vi i brannvesenet oppfordrer hyttefolket på det sterkeste til å tenke sikkerhet, og sørge for at dere har alternative rømningsveier ut fra hytta, slik at dere kommer dere ut hvis en uønsket situasjon skulle oppstå, sier Øverby.

Bålforbud fra 15. april til 15. september

- Selv om det nasjonale bålforbudet først trer i kraft mandag 15. april, må folk vise aktsomhet. Det er den som tenner ild, som har ansvaret. Det er lokalt tørt mange steder etter vinteren med tørre kvister og tørt gress, som fort kan antenne. Med vinden vi har og har hatt de siste dagene, gjør at det tørker fort og åpen ild kan fort komme ut av kontroll! I tillegg er det spådd kaldt, tørt og fint vær langt inn i påskeuka, med ingen nedbør i sikte, så vi oppfordrer folk om å være forsiktige med fyrstikker, bål, bålpanner og andre kilder til brann, avslutter Anders Øverby.

Nå i påsken skal Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS sammen med rundt 50 andre brannvesen i hele landet ut og treffe hyttefolket for en hyggelig prat om brannsikkerhet. Da vil de også dele ut blant annet en «minihytte». Denne skal henges opp et sted i hytta, og gir en god oversikt hva man må tenke på for å unngå brann. Den har også et magasin til ekstra røykvarslerbatteri slik at man alltid har dette tilgjengelig. Bak kampanjen står Norsk brannvernforening og Tryg Forsikring.

Funn og andre fakta

15.000 hytter mangler slokkeutstyr

8.000 hytter mangler røykvarslere

Det brenner i overkant av 1000 hytter årlig i Norge

Feil montering, mangelfullt vedlikehold og feil bruk av pipe og ildsted er den klart vanligste brannårsaken til hyttebranner.

Håndverksmessig egeninnsats er normalt vesentlig større på hytter enn i ordinære boliger. Dette kan gi større fare for brann.

Mange hytter ligger utenfor allfarvei, noe som ofte medfører lengre utrykningstid for brannvesenet til en hytte enn til en bolig.

Alle hytter skal ha minst én fungerende røykvarsler i hver etasje, i tillegg til et godkjent brannslokkeapparat eller en husbrannslange. På hytta må man selv være forberedt på å slokke en eventuell brann.

Sjekkliste for brannsikkerhet på hytta:

Sjekk røykvarslerne hver gang hytta tas i bruk

Sørg for å ha alternative rømningsveier ut fra hytta

Ha alltid ekstra batterier i reserve

Gå aldri fra levende lys

Ikke bruk peis/ovn som tørkestativ

Deponer og kast askeavfall på en forsvarlig måte

Ikke gå fra hytta med elektriske apparater i bruk

Vær ekstra varsom ved bruk av gass. Sjekk utstyr og slanger jevnlig

Sørg for rikelig tilgang til slokkeutstyr

Bruk godkjent fagfolk til utbedringer som krever dette ndersøkelsen det vises til ble gjennomført i mars 2018 og formidlet via Facebook. 1.750 eiere og brukere av hytter i Norge svarte på spørsmål om brannsikkerhet på hytta. Vi tar forbehold om at respondentene i undersøkelsen utgjør et representativt utvalg.