Bjarne Reidar Rønningen fra Braskereidfoss døde i januar, og innboet etter ham er donert til Braskereidfoss idrettslag mot at idrettslaget tar ryddejobben.

- Det er vi svært takknemlige for. Selv om det er en del jobb og vi ikke er så mange i klubben, er dette en mulighet som ikke dukker opp så ofte. For klubbkassas del er dette viktig, sier idrettslagets leder Tor Jostein Sørlie.

Det er stor bredde i gjenstandene som skal selges til inntekt for idrettslaget: Verktøy, serviser, et våpenskap, gressklippere, møbler, deriblant noen teakmøbler, kuriosa og mye mer.

- Det som kan ha null interesse for noen, kan være kjempeinteressant for andre. Uansett er det snakk om gjenstander som kan være til nytte eller glede i mange år, forteller Sørlie. 

- Må gjøres med respekt

Noen gjenstander blir det satt en minstepris på, men i all hovedsak er det snakk om å finne ut hva man ønsker å gi for en gjenstand kombinert med å støtte Braskereidfoss idrettslag.

- Om det kommer mye folk på en og samme gang, håper vi at dette likevel skal la seg gjennomføre i ordnede former. Det er tross alt et helt liv vi går gjennom, og det må gjøres med respekt, sier Sørlie.

Ryddesalget foregår lørdag 30. mars klokka 1000-1600 i Karl Rønnings veg 31 og 33 på Braskereidfoss.