DNT Finnskogen (tidligere Finnskogen Turistforening) ble i fjor delt opp i ulike lokallag for Kongsvinger, Solør og Elverum. Vi fikk bli med da DNT Solør arrangerte måneskinnstur i månedsskiftet mars/april. Lokallaget i Solør har som mål å bli en aktiv forening. 

- DNT Finnskogen vedlikeholder 1200 km med stier og disponerer i alt 13 overnattingssteder av ulik størrelse. 4 av disse ligger i DNT Solørs område, forklarer Ingrid Gjeterud i DNT Solør. 

Folk skal få oppleve naturen

Finnskogen Turistforening ble stiftet for snart 30 år siden, med formål å rydde og merke gamle ferdselsveger på Finnskogen. 2 år etter oppstarten ble foreningen innlemmet i DNT – Den Norske Turistforening som har en historie helt tilbake til 1868. Foreningens formål er at flest mulig skal få oppleve glede i naturen, nå og i framtida.

- Vi har tatt mål av oss til å få gjennomført sju fellesturer i løpet av året. Disse blir annonsert i lokalavisene og på vår facebookside DNT Solør, samt på vår hjemmeside solor.dnt og turene er åpne for alle som vil være med, forklarer Gjeterud. 

DNT Finnskogen teller i dag vel 1600 medlemmer, og 350 av disse tilhører DNT Solør.

- I fjor ble det gjennomført to fellesturer med bra deltagelse og utført en god del dugnadsarbeid. I hovedsak opprusting av Smalbergskoia på Åsnes Finnskog og rydding og remerking av Gamle Finnveg. DNT Solør hadde sitt første ordinære årsmøte i februar i år, forteller hun. 

Vedlikeholder mange stier

DNT Finnskogen vedlikeholder om lag 1.200 kilometer med stier og disponerer i alt 13 overnattingssteder av ulik størrelse. Fire av disse ligger i DNT Solørs område. 

- Vi har også kjentmannsmerke og toppturer der det er gjeve troféer å hente for den aktive, smiler Gjeterud.

Smalbergskoia står på årets turprogram, sammen med bl.a.  Blåenga, Brutjernskoia og Juvberget. Faldåsen og Skasdammen er kjentmannsmerkeposter mens Moldusberget er topptur.

DNT Solør ønsker å få med flere solunger ut på tur. og alle interesserte kan kontakte DNT Solør på Facebook, eller via hjemmesiden deres.