• I GRUE: Her ser vi Morgan Melsnes med fin fisk på siste pilketur i Grue (Foto: Bjørn Melsnes).

Arild Sørlie anbefaler disse fiskeplassene på Våler JFF sitt terreng, og alle inngår i VJFF sitt eldorado fiskekort.

- Høgsjøen ved Gravberget: Det er gratis fiske i Høgsjøen for alle frem til 20 år samt for alderspensjonister. Det ble gjennomført tynningsfiske av abbor her i 2015 og Høgsjøens gytebekk ble restaurert i 2016. Høgsjøen inneholder pen abbor og fin selvproduserende ørret. Største ørret rapportert i 2017 var på 1,4 kg.

- Fiskeløystjernet, Risberget: Her er det gratis fiske for barn frem til 16 år. Fiskeløystjernet inneholder pen abbor og mye selvproduserende ørret.  Det ble rapportert om 2 fine ørret tatt på flue i 2013 på henholdsvis 1,6 kg og 2,8 kg. 

- Lang-Gjerdtjern ved Gjerdåsen i Våler: Her er det også gratis å fiske for alle frem til 16 år. Tjernet inneholder flere fiskearter, deriblant abbor, gjedde og ørret. Største registrerte ørretfangst her er litt i underkant av 3 kg. Det er oppsatt gapahuk med bålplass, vedskjul og utedo, sier Sørlie.

Svein Dammen i Grue JFF kommer med følgende anbefalinger:  

- Frysjøen er en fin sjø som tilhører Grue JFF, og her kan du få gjedde, abbor og mort. Du finner sjøen ved å kjøre fv201 mot Svullrya eller ta av mot Frysjøberget i Baklikrysset. 

- Røgden tilhører Røgden fiskelag og her kan du få abbor, gjedde og ørret. Du finner sjøen hvis du kjører fv201 gjennom Svullrya og mot Sverige. 

- Siste sjøen jeg vil anbefale er Kalsjøen. Den er det Vålbergskogens Utmarkslag som disponerer. Her kan du få abbor og røye. Du finner den ved å ta av fv201 før Svullrya og inn på Rotnemovegen. Etter et stykke tar du av denne vegen mot Kirkesjøen, kjører forbi den og Nøklevatn. 

- Frysjøen og Røgden er fine vann for de som vil prøve seg på abbor og gjedde. Kalsjøen er nok mer for de som vil prøve seg på røya, sier Dammen i Grue JFF. 

Terje Husebæk er leder i fiskeutvalget i Åsnes JFF og kommer også med noen tips.

- Jeg anbefaler Gjesåssjøen, der kan du få abbor, gjedde og mye forskjellig type fisk. Det er fint å parkere etter at du har passert Gjesåsen kirke. Dette er fin plass for ungene også, for det er «lett» å få fisk.  Og her kan du også få stor fisk! 

- Selv om ikke Sormsjøen tilhører Åsnes JFF, anbefaler jeg den. Den ligger på Hof Finnskog og du svinger av ved Jammerdalen og kjører mot Dulpetorpet.  Her kan du få både abbor og ørret. 

- På Åsnes Finnskog finnes det mange fine plasser, så det er egentlig spørsmål om du skal ha med unger eller ikke. Har du med unger, så er Rogsjøen en veldig fin plass hvor du får all type fisk.  Rogjsøen er lett tilgjengelig og der er det også grillbu, gapahuk og utedo.  Du kjører mot Sverige, svinger av på Skansen mot Karlstadbommen og fortsetter oppover mot Dalabrua, der svinger du mot høyre og Rogsjøen ligger på venstre hånd helt inntil veien.

- Lindsjøen er et vann jeg brenner litt for, et stort vann med mye pen abbor. Her finnes gjedde og sikkert noe ørret. Lindsjøen finner du ved å svinge av Gravbergsveien og kjøre mot Lindberget, avslutter Husebæk.