I forbindelse med Landsbytinget i Åsnes torsdag var det flere priser som ble delt ut. Blant annet prisen til årets gründer. Åsnes har tradisjonelt vært en kommune med mye næring innen skog og landbruk. Prisvinneren har brukt mye tid på førstnevnte.

- Årets gründer har utviklet et verktøy som gir løsninger for fremtidens skogsarbeid. De manuelle løsningen er tatt inn i en ny digital verden, og en ser på hvordan en kan gjenbruke data og gjøre ting kjappere, enklere og mer fornuftig, sa ordfører Kari Heggelund da prisen ble delt ut.

Prisen går til Isak Hasselvold og FeltGIS. Hasselvold kommer fra Rissa, men har på et bedehus i Hof utviklet en app som gjør at helt nye muligheter åpner seg i skogbruket. For eksempel kan en løpende se hvor det ligger tømmer, og ikke minst hvor mye.

- Løsningen selges nasjonalt og internasjonalt, og det er virkelig en spennende bedrift for vårt område og hele verden! Det nye gullet er trevirke, og her har vi virkelig en gründer som har klekket ut en bra idé, sa Heggelund.

Har fått økonomisk støtte

Selskapet har også mottatt støtte fra næringsfondet i Åsnes, og prismottakeren selv spøkte med at tiden snart var inne for å lage et budsjett i virksomheten.

- Det er en stor glede for meg å se denne støtten og forståelsen for forretningsideen. Skogbruket har utviklet seg, og i dag er det fokus på volum, presisjon og kontroll. Moderne skogsmaskiner fylles med data som næringen ikke har utnyttet. Dataene stopper i hogstmaskina fordi det ikke finnes noen teknologi som overfører dataene til et serversystem, sa Hasselvold.

Åsnes næringsfond har støttet selskapet med et videreutviklingsprosjekt. Dette skal lage en teknisk løsning for spesielle hogstmaskiner som brukes i Finland. Her er det et helt annet skogbruk enn vi er kjent med i Solør.

- Takk for prisen. Dette var veldig hyggelig, sa prisvinneren.