Ferske tall fra Statistisk Sentralbyrå viser at det ble 130 færre solunger i 2016. Våler hadde en tilbakegang på 17, mens Åsnes hadde en tilbakegang på 127. Grue hadde en økning på 14 og bedrer tallene noe.

- Hovelsåsen er den store synderen i disse tallene. Nøyaktig hvor mange med oppholdstillatelse som bodde der har jeg ikke tallene på nå, men jeg anslår at det var rundt 80 personer, sier Åsnes-ordfører Ørjan Bue.

Han krisemaksimerer ikke tallene, men erkjenner at noe må gjøres for å få opp folketallene i kommunen. Det største problemet er at det fødes langt færre enn det dør. Innflytting bedrer tallene noe.

- Det er klart vi har en utfordring. Vi må få folk til og flytte hit. Det er gjort en del grep i forhold til utvikling og trivsel. Landsbyprosjektet bidrar blant annet både økonomisk og til bedre samhold i grendene. men vi må bli flinkere til å fremsnakke kommunen vår, sier Bue.

Grue har snudd trenden

Ordfører i Grue, Wenche Huser Sund, er selvsagt storfornøyd med de nye befolkningstallene. En oppgang på 14 innbyggere viser at Grue er i ferd med å snu den negative trenden. Bue roser Wenche for jobben hun gjør i Grue, og mener Grue-folk er fryktelig flinke til å fremsnakke bygda si.

- Jeg synes vi er flinke til å fremsnakke Åsnes også. Vi gjør mye, men kan kanskje bli enda bedre til å skryte. Vi har så mange lag og foreninger, og så mange fritidsaktiviteter. Åsnes kommune er en flott kommune å bo i, men vi er kanskje ikke flinke nok til å få det frem, sier Bue.

En befolkningsnedgang på 127 innbyggere i Åsnes betyr også en del økonomisk. I snitt får kommunen rundt 50.000 kroner i overføringer fra Staten pr. innbygger. Med en reduksjon på 127 innbyggere i 2016 tilsvarer det 6.350.000 kroner.

- Økonomisk har vi tatt høyde for denne reduksjonen. Men det er klart at når inntektene går ned går det også utover tilbudene vi kan gi innbyggerne våre, sier Bue.