For det som skjer i Risberget om dagen er ganske stort, sett med en risbergssings øyne. Den lille grenda lengst nord-vest mot Elverum, har ikke alltid hatt god mobildekning. Tidligere vet vi at enkelte har stått frem i aviser og radio og fortalt om dårlig mobildekning i Risberget.

Telia har i dag ingen egen mast eller basestasjon som dekker Risberget, men signalene fra Nyberget i Elverum når i dag sjølve Risberget vest for Lundebyvollen. 

Der i mot har Telenor en egen mast og basestasjon på toppen av Risberget. Det er denne som nå ikke lenger gir fra seg signaler. Grunnen er enkel, og risbergsingene får en førjulsgave fra Telenor.

- Vi har måttet plukke ned antenne i den aktuelle masta fordi vi skal modernisere den og utstyre den med 4G og 4G+, sier Pål Lukashaugen, prosjektleder for dekning i Telenor til iSolør.no

Lenge før tiden

Lukashaugen har tidligere uttalt til SolørRadioen at mobilsenderen i Risberget ikke skulle få 4G og 4G+ før over sommeren 2017. Disse planene har nå blitt fremskyndet, og allerede fredag 4. november kan risbergsingene se 4G i displayet på mobilen sin. Det er noe de aldri har gjort før.

- Entreprenørene våre styrer mye av utbyggingen vår sånn tidsmessig. De vil ha en mest effektiv utbygging, og da kan de sjonglere med hvilke siter som er mest hensiktsmessig. Noen kommer da før den opprinnelige planen, som Risberget, mens andre kommer seinere. Det som er helt sikkert, er at dekningen vil komme tilbake, sier Pål Lukashaugen.

For de som den siste tiden har slitt med mobildekningen, er det altså håp. Fredag skal senderen skrus på igjen og da sendes det både 2G (vanlig GSM) og 4G og 4G+-signaler ut fra masta i Risberget.

Måtte bytte alt utstyret

Grunnen til at det ikke er mobildekning i Risberget mens arbeidene pågår på masta er todelt. Den ene grunnen er alt alt måtte byttes ut da de antennene som satt i masta er for gamle. Og den andre er sikkerhet kan Lukashaugen fortelle.

- Det er beklagelig at de ikke får dekning i denne perioden. Men det som er fakta er at vi må bytte både antenner og kabler når vi oppgraderer basestasjonen til 4G og 4G+. Da må vi ta ned stasjonen, slik at de som jobber i masta ikke får mobilsignalene rett inn i kroppen da de klatrer i masta. Så dette er også på grunn av sikkerhet for arbeiderne, sier Pål Lukashaugen.

Derfor så har alle som har en leverandør på sitt abonnement som bruker Telenors mobilnett, hatt dårlig dekning i det siste. Men fredag blir det en bedring.

- Fredag slår vi på igjen senderen, og 2G dekningen vil være den samme som før og med 4G vil signalene teoretisk sett nå litt lenger, sier Pål Lukashaugen.

Flere sendere står for tur

Også basestasjonen som ble satt opp på Stordigerheden for å gi dekning til Gravberget skal oppgraderes nå før jul.

- Den senderen satte vi opp i samarbeid med Våler kommune. Det er ofte slik at vi samarbeider med kommunene for å bedre dekningen flere steder. Og da går kommunen inn med en liten investering og er med på å spleiser på en basestasjon. Nå oppgraderer vi også denne til 4G og 4G+ uten at Våler kommune trenger å betale noen ting. Slik sett får Våler kommune og deres innbyggere enda mer avkastning av de investeringene som er gjort, sier Lukashaugen.

Også i nabokommunen Elverum, vil det bli bedre dekning frem mot jul. Allerede er senderen på Langberget ved grensa mellom kommunene oppgradert. Nå står Heradsbygd for tur.

- Basestasjonen vi har i Heradsbygd står nå for tur, og den får 4G før jul, avslutter Pål Lukashaugen, prosjektleder for dekning i Telenor.