Det var i slutten av august 2016 Turid at Bjerkestrand gjorde det kjent at hun ønsket å slutte som rådmann i Grue kommune.

- Å være rådmann er en av de mest krevende og komplekse stillingene man kan inneha, og for meg er dette i realiteten et verdivalg på nåværende tidspunkt, sa Bjerkestrand til iSolør.no da.

Bjerkestrand fortalte også at hun fortsatte i stillingen som rådmann inntil hennes etterfølger var på plass. Når den nye rådmannen er ansatt går Bjerkestrand tilbake til stillingen som økonomisjef i Grue kommune.

Kommunestyret ansetter

Rekrutteringsutvalget i Grue kommune la mandag kveld frem for formannskapet i Grue sin innstilling til ny rådmann. Det er Malin Westby Skoglund fra Kongsvinger som nå blir tilbudt stillingen som rådmann, med mindre kommunestyret skulle gjøre en kuvending. 

Utvalget som har kommet frem til beslutningen er ordfører, varaordfører, opposisjonsleder og hovedtillitsvalgt for Fagforbundet. De har hatt hjelp av headhuntingsbyrået Skagerak Consulting.

Westby Skoglund har jobbet i Eidskog kommune tidligere.

- 6. februar avgjør kommunestyret om Westby Skoglund får stillingen. Jeg har hatt løpende kontakt med henne de siste dagene, og etter det jeg forstår kommer hun til å takke ja til jobben, sier ordfører Wenche Huser Sund.

Totalt kom det inn 12 søknader til rådmannsjobben i Grue, hvor én av søkerne valgte å trekke seg. Westby Skoglund jobber nå hos John Deere Forestry i Kongsvinger.

Det har ikke lykkes iSolør.no å få det som trolig blir Grues nye rådmann i tale tirsdag.