• POLITISK LUNSJ: Her spiser kandidatene lunsj sammen, og forteller at politiske temaer også dukker opp på jobb.

- Vi har ikke noe ordførerbord, smiler Tonje Lillemo. Likevel spiser hun lunsj sammen med med sine motkandidater denne formiddagen. 

- Det å jobbe i samme bygg er arti på en måte, dårlig på en annen, sier Frank Bjørneseth med glimt i øyet.

Bjørneseth forteller at han har et stort ønske om å påvirke kommunen har bor i, og har i lang tid vært interessert i politikk og viktige spørsmål knyttet til egen kommune. 

- I stedet for å klage kan vi være med å forandre, påpeker Bjørneseth. 

De andre ordførerkandidatene nikker samstemt, og Kristian Botten Pedersen understreker hans poeng. 

- Vi ønsker utvikling i Åsnes, samt skape engasjement og begeistring for de ulike politiske sakene. Dette er saker vi skal og bør løse sammen, sier Botten Pedersen. 

Tonje Lillemo er utdannet journalist og mener hun har en god rettferdighetssans. Hun er sjelden redd for å gå inn i vanskelige samtaler og diskusjoner. 

- På ungdomsskolen bega jeg alltid meg ut i diskusjoner, og fikk ofte merknader om at jeg kom med for mange innvendinger, ler hun. 

- Vi alle har et ansvar. Vi kan bidra der vi kan, fortsetter Lillemo. 

Kari Heggelund er enig, og kan også fortelle om at hun alltid har hatt meninger. Politikk har vært en naturlig del av hennes hverdag, men beskriver også valget om å velge parti som vanskelig. 

- Jeg tror nøkkelen for politisk utvikling finnes i distrikts-Norge, sier Hegglund. 

Alle opplever at spørsmål av politisk art dukker opp fra kollegaer på jobben, og ingen er treige med å svare. De engasjerte ordførerkandidatene ønsker å kjempe sin sak, samtidig er de enige om at i Åsnes er det fint å bo. 

- Vi er enige om målet, men uenige om veien fram mot det, sier Botten Pedersen.