Det er kun tre skoler i landet som er testsenter for Microsoft. VG2 Data og Elektronikk ved Solør videregående skole er den eneste skolen i Hedmark, og lærer Thomas Auke er heller ikke kjent med at noen andre bedrifter i Solør har muligheten til dette.

- Nærmeste bedrift for å ta kurs og sertifiseringer mener jeg ligger på Hamar, sier Auke.

Disse sertifiseringene gir ofte en stor fordel for jobb i mange konsulentselskaper.

- Vi tilbyr dette som eneste videregående skole i Hedmark og vil slik sett være den beste veien inn i IT-bransjen for unge søkere, sier Auke.

Det er i all hovedsak Yrkesfaglig fordypningtimer som blir brukt for sertifiseringsordningen. Det vil derfor ikke bli tatt noe tid fra andre fag for å få til dette. Hvor mye ordningen har kostet vil ikke Auke røpe.

- Vi har klart oss fint innenfor budsjettene våre, men det er en betydelig investering for oss. Samtidig ville disse kursene og sertifiseringen kostet 96.000 kroner for hver elev i det åpne markedet. I IT-bransjen er innholdet i disse sertifikatene langt mer kjent enn de ordinære fagbrevene og vil derfor være et godt bevis på kompetanse, sier Auke.

ET HESTEHODE FORAN

- De fleste som skal jobbe med IT bør starte med MTA-sertifiseringen etter endt skolegang. Det slipper de gjennom utdanningsløpet hos oss, sier Auke.

MTA sertifiseringen er starten i en rekke med forskjellige sertifiseringer i IT-verden. Ved å inneha MTA er du allerede et hestehode foran andre når lærlingplassene skal fordeles.

I dag går det åtte elever på VG2 Data og Elektronikk ved Solør videregående skole. Sertifiseringsavtalen som nå er inngått gjelder dette og neste skoleår. Så skal ordningen evalueres.

- Jeg har jobbet hos en Microsoft partner før, og kjenner til hvordan dette fungerer. Men om ordningen som vi nå har blir videreført må vi ta en avgjørelse på etter å ha prøvd det et par år, sier Auke.