• TREDOBLING: Kristin Vitsø Bjørnstad, gavesjef i Stiftelsen, forteller om en kraftig økning i antall søknader.

Styret i Sparebankstiftelsen Hedmark vedtok i 2018 gavemidler for 104,8 millioner kroner fordelt på 366 gavemottakere.

– Dette er et svært stort gavebeløp hvor hoveddelen går til entreprenørskap og høyere utdanning, våre to hovedsatsningsområder ved siden av støtte til frivilligheten, sier Stiftelsens direktør Tore-Anstein Dobloug.

enkeltbeløp varierer stort

Såkornfondet First Seed ble etablert av Stiftelsen sammen med Hedmark fylkeskommune og har 100 millioner kroner i kapital. Fondet skal investere i tidligfasebedrifter med vekstpotensiale i Hedmark og Skagerak Maturo er valgt som fondsforvalter.

- Vi er svært fornøyd med etableringen av fondet og er glade for å ha fått et solid forvaltningsmiljø med på laget. Det er også ansatt en Investment Manager som begynte i jobben i disse dager. Han vil nå reise Hedmark rundt på jakt etter spennende vekstselskaper, sier Tore-Anstein Dobloug.

Stiftelsen har gitt gaver til prosjekter innen idrett og friluftsliv, kultur, kunnskapsutvikling, humanitære formål, samt næringsutvikling og entreprenørskap. Enkeltbeløpene varierte fra 3.000 kroner til hele 50 millioner.

En tredobling av søknader

Kristin Vitsø Bjørnstad, gavesjef i Stiftelsen, forteller om en kraftig økning i antall søknader.

- Pågangen har vært stor og vi behandlet totalt 737 søknader i 2018. Det er tredobling fra 2017, sier Vitsø Bjørnstad og legger til:

- Vi er veldig fornøyd med denne økningen og det viser at Stiftelsen begynner å bli kjent. Vi ønsker oss mange gode søknader og vil allerede nå minne om neste søknadsfrist som er 1. april, sier Bjørnstad.

Satser på barn i miljøet

Blant prosjektene som fikk gave fra Stiftelsen var 3er-fotballbaner i Hedmark fylke, hvor to millioner kroner ble gitt til å kjøpe inn 70 baner til de minste fotballspillerne. Dette er et av de største enkeltbeløpene bevilget til barnefotballen i Norge noensinne.

Eksempler på andre prosjekter er oppryddingen av det miljøskadelige gummmigranulatet på kunstgressbaner og «Plastaksjonen» som ble gjennomført i samarbeid med SpareBank 1 Østlandet. Gjennom plastaksjonen fikk lag og foreninger støtte for å rydde søppel langs strender og vassdrag i hele fylket. Stiftelsen støttet disse to miljøaksjonene med tilsammen 2,5 millioner kroner.

- Stiftelsen er opptatt av bærekraftige løsninger og har blant annet besluttet at vi fra 2019 ikke skal gi støtte til utbygging av nye kunstgressbaner med gummigranulat som fyllmateriale, kun baner med miljøvennlig fyllmateriale, sier Bjørnstad.

Stiftelsen videreførte støtten til Høgskolen i Innlandets universitetssatsning, samt Høgskolestiftelsen i Kongsvingers etablering av to nye høyere utdanninger – tilsammen 17,1 millioner kroner. 

kreativ bruk av teknologi

Som første fylke i landet fikk også Hedmark en dedikert ressurs mot skolene fra Lær Kidsa Koding, noe som skal fremme interessen for koding og kreativ bruk av teknologi.

- Vi fikk i løpet av fjoråret svært mange spennende og gode søknader, i tillegg har Stiftelsen stadig flere egeninitiert prosjekter – noe vi også skal satse mer på fremover, sier Vitsø Bjørnstad.

Gavesjefen sier videre at det bare er å ta kontakt med Stiftelsen om man ønsker å diskutere prosjekter som kan skape glede, entusiasme og vekst i Hedmark.

- Vi har åpen dør, legger Vitsø Bjørnstad til.

tildelinger i Solør

Grue idrettslag - 1.000.000 - Flerbrukshall

Finnskogen Natur & Kulturpark - 200.000 - Istandsetting av Finnskogleden

Flisa Allianseidrettslag - 150.000 - Ballbinge

Åsnes skytterlag - 100.000 - Ombygging av anvisergrav

Solør Rideklubb - 80.000 - Oppgradering av ridebunner

Åslia skytterlag - 50.000 - Nye skyteskiver

Hof Samfunnshus - 50.000 - Oppgradering av samfunnshus

Republikken Finnskogen - 30.000 - Gapahuk

Vaalerrevyen - 20.000 - Utstyr til revyen

Åsnes Hornmusikk - 10.000 - Aktivitetsstøtte

Flisa Allianseidrettslag - 5.000 - Turnmatte

Åsnes kommune - 100.000 - Utstyr til utlån for sport og friluftsliv

Åsnes kommune - 50.000 - Oppsetningen «Skjoldmøya-spelet»

Gravberget Jaktskytterklubb - 30.000 - Utbedring av klubblokale

Åsnes barne- og ungdomskorps - 30.000 - Instrumenter

Solør Helsesportlag - 10.000 - Bocciautstyr

Grue Finnskog sangkor - 10.000 - Jubileumskonsert

Væstsia Vel - 10.000 - Oppgradering av velhus

Sporty 4H - 10.000 - Friluftsprosjekt for funksjonshemmede og eldre

Flisa Terrasse velforening - 10.000 - Lekeapparater til friområdet

1. Grue Speidergruppes foreldreråd - 10.000 - Utstyr til speideraktiviteten

Hof Husflidlag - 4.000 - Materiell til «Ung husflid»