Det startet bra med at Våler kommune la ned nytt vann- og kloakkanlegg i 2017. 

- Vegen skulle ferdigstilles i 2018, men nå har det gått 2 sommere og vegen står like ille. Det er hull på hull på hull, og folk kvier seg for å kjøre vegen! Da vi henvender oss til kommunen, får vi beskjed om at det ikke skjer noe med grusing eller annet, før asfalten skal komme. Det må da gå an å få litt grus i de verste hullene, det er jo uansett ingen som kan asfaltere i disse store hullene! Vi ønsker oss en anstendig veg inntil videre og vi gruer oss allerede til vinteren. Snøplogen kan jo ikke kjøre her, mange kumlokk står høyt over vegen. Ved avkjøring til Gravbergsvegen ødelegger brøytekjøreren snøplogen sin, noe som skjedde to ganger i fjor vinter. Det sier vel litt om hele situasjonen! Nå er det opprør og vi vil ha en forbedring - nå, sier en tydelig Per Åge Bjerke.

Også gjennomfartsveg

Polvegen er også en gjennomfartsveg til den populære badeplassen Søråssjøen. 

- Sommeren i år var jo ikke like bra som i fjor, men vegen blir brukt av veldig mange uansett som reiser til Søråssjøen for å bade. Det er også et populært friluftsområde oppi her. Jeg har ikke noe eksakt tall på hvor mange som bor her, men det går biler hele tiden, sier Bjerke.  

Det er ikke bare privatbiler som bruker Polvegen, også mange næringsdrivende kjører vegen flere ganger daglig. 

- Vegen er helt forferdelig! Det er mange som driver med lastebiltransport her oppe og det transporteres også dyr etter veien. Med dagens veistandard, kan det skje ulykker med både dyr og mennesker, og de kan fort kjøre i stykker dyrt utstyr. Det kommer også en del vareleveranser hit og vi får jevnlige klager fra de. Men det er jo ikke vi beboere som skal bekoste vegen, det er jo kommunen, sier en frustrert Per Roger Berget. 

- Må gjøre seg ferdig!

For noen uker tilbake raste deler av vegen ut og det kunne fort skjedd en ulykke. 

- Grunnarbeidet her må jo ha vært altfor dårlig, det var opptil en halvmeter til meter dype grøfter tvers over vegen. Takket være noen av oppsitterne, fikk de stengt vegen før det skjedde noen ulykker. Det ble store hull i vegen og det hadde vært katastrofalt om noen hadde kjørt ned i de! Mange av oppsitterne klager til kommunen, men med dårlig respons. Det er jo en kommunal veg hvor kommunen har ansvaret for drift og vedlikehold. Da prosjektet med vann- og avløp ble igangsatt, må de da også gjøre seg ferdig, sier en oppgitt Per Åge Bjerke.