Visit Kongsvinger-regionen skal være hele regionens reiselivsselskap, og selskapet samarbeider tett mot blant annet Visit Oslo-regionen.

- Det er en ganske stor sammenslutning. Vi skal utvikle de mulighetene som finnes i distriktet gjennom selskapet, sier styreleder Bjørn Vaage.

Daglig leder er tilsatt, og han heter Christian Bråtebekken og kommer fra Skansen. Han startet i jobben 1. juni, og gleder seg stort til fortsettelsen. Nå skal han hematt.

- Det er en utrolig spennende jobb i seg selv. Kanskje aller fremst fordi mye ligger til rette for å få til noe her nå. Kommunene er enige i å satse, og reiselivsnæringa er fremadstormende og mange vil noe. Å samle initiativene her vil det bli en ganske god kraft av, sier Bråtebekken.

Samarbeid er nøkkelen

Tidligere er det gjort flere forsøk på å samle reiselivsnæringen i Kongsvinger-regionen med varierende hell. Bråtebekken innrømmer at han ikke kjenner historikken godt nok.

- Men jeg tenker at samarbeid er vegen å gå. Jeg kan ikke dra lasset alene, og det kan heller ikke aktørene. Folk reiser ikke til et sted for å oppleve én ting. De vil ha mer. Vi må samarbeide i regionen for å få turister til å komme hit og legge igjen penger, sier Bråtebekken.

Responsen så langt har vært god, og Bråtebekken ser lyst på fremtiden til selskapet. 

- Det er stor vilje hos aktørene, og mange vil drive med besøksnæring. Jeg tror vi får til mye bare vi begynner å snakke mer sammen, sier Bråtebekken.

Bråtebekken har bred bakgrunn fra turistnæringa. Sist jobbet han i AlpinCo som blant annet eier Hafjell og Kvitfjell. Nå ser Bråtebekken frem til å pakke kofferten og flytte hematt.