Lokale næringslivsaktører og andre har gått sammen for å kjempe for og få til én Solør-kommune. Anita Madshus er én av drivkreftene. Hun bor i Grue, og driver egen virksomhet på Flisa.

- Jeg heier på Solør, og det kommer jeg til å gjøre til evig tid. Solør kommer jeg til å kjempe for helt til døra er stengt hos fylkesmannen 1. oktober, sier Madshus.

1. juli første frist

Det er nemlig slik at kommunene selv skal komme med en innstilling på hva de ønsker til fylkesmannen innen 1. juli. Så skal fylkesmannen komme med sin anbefaling innen 1. oktober.

- Nå handler det om å få spredd mest mulig informasjon om hvorfor vi mener én Solør-kommune er det beste alternativet, sier Madshus.

Derfor er det laget en brosjyre på 12 sider som sier noe om hvorfor innbyggerne i de tre kommunene bør samles om én felles storkommune mellom Elverum og Kongsvinger. Et argument som motstanderne ofte bruker er at Solør blir for lite.

- Det argumentet slår vi ihjel ganske fort. Det er ikke lagt noen føringer på hvor store de nye kommunene skal være. I Trøndelag er det nylig to kommuner som har slått seg sammen som utgjør en befolkning på 8.000 personer. Solør blir nesten dobbelt så stort, understreker Madshus.

Spørreundersøkelse

Via Facebook-sidene «Ja til Solør kommune» er det laget en spørreundersøkelse som skal kartlegge hvilken retning folk ser om de måtte velge. I starten var det, ikke overraskende, et stort flertall for én Solør-kommune. Dette har jevnet seg ut noe.

- Ettersom det var gruppen med Solør-tilhengere som var utgangspunktet var vi ikke overrasket over at Solør-alternativet vant i starten. Men nå er undersøkelsen delt snart hundre ganger, og over 800 har tatt seg tid til å svare. Jeg mener at vi har nådd ut til et representativt utvalg av befolkningen nå, og at undersøkelsen sier noe om hva folk ønsker, forteller Madshus.

Ikke overraskende er det i Åsnes et stort flertall for de som ønsker å samle Solør-kommunene. I Våler er det også flertall, mens det i Grue er omtrent 50/50.