Amediastiftelsen er opprettet av Sparebankstiftelsen DNB for å eie Amedia AS, i tråd med forutsetningene i kjøpsavtalen som ble inngått 22. februar.

Overtagelse av virksomheten i Russland krever godkjennelse av russiske myndigheter. Svar på dette forventes i løpet av høsten, skriver Amedia i en pressemelding til iSolør.no

I forbindelse med overtagelsen har generalforsamlingen i Amedia AS valgt nytt styre i selskapet. Dette er:
André Støylen, styreleder
Hilde Haugsgjerd, nestleder
John G. Bernander
Hilde Sandvik
Gunnar Sellæg
Bodil Werner (valgt av ansatte)
Eva Stenbro (valgt av ansatte)
Britt-Ellen Negård (valgt av ansatte)

Negård jobber som journalist på Flisa-kontoret til Glåmdalen, og ble valgt inn i styret 2015. Hun fikk fornyet tillit fra de ansatte i Amedia til å fortsette i jobben.

- I en krevende tid for mediebransjen opplever jeg at Amedia både er godt posisjonert og godt drevet - og med positiv abonnementsutvikling i de fleste avisene. Det siste halve året har jeg jobbet mye med Amedia-kjøpet, og ser frem til å bidra videre i styret, sier André Støylen.