• HALV STILLING: Britt Torill Flisvang er kreft-
    koordinator i 50 prosent stilling.

Brit Torill Flisvang er ansatt i en 50 prosent stilling som kreftkoordinator i Våler og Åsnes kommune. 

- Jeg er hver tirsdag i Våler med kontor hos Hjemmesykepleien og hver torsdag i Åsnes med kontor på sykehjemmet, og annenhver uke på fredager i Åsnes. Den andre halve stillingen min, er som rehabiliteringskoordinator og individuell planansvarlig i Åsnes kommune. Jeg har en videreutdanning i rehabilitering, så det passer fint inn i rollen som kreftkoordinator også. Rehabilitering kan være så mangt, og det trenger ikke å være så stort heller. Det kan være så «lite» som at brukeren klarer seg selv i hverdagen, som å vaske seg selv, kle på seg selv eller spise selv, sier Flisvang. 

Flisvang har vært hjelpepleier i Åsnes siden 1980, sjukepleier siden 2004 og altså kreftkoordinator siden 2014. 

- I juni blir det 38 år siden jeg startet i Åsnes kommune! Jobben som kreftkoordinator krever også at du har både jobberfaring og livserfaring, det er ikke noe for en nyutdannet ung person. Jeg hadde bestemt meg for lenge siden at jeg skulle jobbe med kreft, men grunnet familiære årsaker satte jeg det på vent. Hildegunn Kagnes hadde jobben før meg, men hun måtte tilbake til jobben på Kongsvinger sykehus hun hadde permisjon fra og da fikk jeg forespørselen om å overta. Jeg var i tvil og måtte virkelig tenke på om jeg ville ha jobben. Men så tenkte jeg at kunne bruke mine opplevelser som en positiv sak for andre, og takket etter hvert ja til jobben, forteller Flisvang. 

Passer ikke for alle

Jobben som kreftkoordinator er sammensatt og ikke for hvem som helst. 

- Det er mye opp og ned i jobben, det er oppturer og nedturer for brukerne. Min rolle som kreftkoordinator kan være til hjelp for å koordinere og tilrettelegge hverdagen for den kreftsyke og pårørende, være et bindeledd mellom kommunehelsetjenesten, fastlege og spesialhelsetjenesten og jeg kan være en samtalepartner. Andre oppgaver kan være å samordne tilbud og tjenester rundt kreftpasienten, gi råd og veiledning knyttet til diagnose, behandling, rehabilitering, lindrende behandling og omsorg ved livets slutt og hjelpe til å sikre oppfølging av barn og unge som pårørende, forklarer Flisvang. 

Terskelen for å komme i kontakt med kreftkoordinatoren skal være lav. 

- Henvendelsen kan gjøres direkte til meg eller gjennom hjemmesykepleien og tildelerenheten i kommunen, det er heller ikke behov for henvisning fra lege. Jeg er tilgjengelig for kreftrammede uansett alder og kreftform og tjenesten er gratis. Pårørende kan også ta kontakt med meg, men hvis det det gjelder den kreftrammede må de ha samtykke – ellers er det bare å ta kontakt med meg, sier Flisvang. 

Å jobbe med kreft kan være tøft og passer ikke for alle. 

- Dette gir meg så utrolig mye, ellers hadde jeg ikke kunnet fortsette i jobben. Det er en spesiell jobb og mange tenker nok at det høres helt forferdelig ut å jobbe med kreft – men det er ikke det! Det er ofte de små tingene i hverdagen, som gjør at brukerne eller de pårørende synes jeg har gjort en kjempejobb. Ikke i mine egne øyne kanskje. Jeg kan komme med et lite tips, jeg kan ta en telefon, jeg kan sette meg ned og prate og være positiv – vise empati. Det holder, sier Brit Torill Flisvang.