Bioøkonomi er viktig for Innlandet og Hedmark. Hedmark Kunnskapspark har jobbet med bio i mange år. I fylket har vi både skog og mat, men vi får dessverre lite ut av produktene utover selve produksjonen.

- Verdiskapingen må opp. Til nå har vi hatt veldig fokus på mat, men nå er det skogen vi retter oss mot. Da vi ønsker å lage et bioøkonomisenter for skog er Braskereidfoss et naturlig sted å gjøre det, sier Frank Larsen i Hedmark Kunnskapspark.

Fem store bedrifter fra før

De fem store tunge bedriftene på Braskereidfoss i dag er Forestia, Moelven, Braskereidfoss Kornsilo, Industripaller og Nortura Samvirkekylling. Sammen omsetter de for omlag 1,2 milliarder kroner i året, og lønner 350 ansatte. De har over 50 års industrivirksomhet å vise til.

- Her har vi bedriftsledere som vil noe på innovasjonssiden. Vår jobb fra kunnskapsparken er å koble folk, slik at nye ideer kommer opp. For eksempel var det morsomt å høre Forestia som nå jobber med nye sponplater som har klikksystem, sier Larsen.

Tidligere var det gjerne slik at bedriftene jobbet hver for seg på sin tue, og var livredd for at konkurrentene skulle få innsyn i hva de driver med. Larsen mener at dette er  i endring.

- Bedriftene er i ferd med å åpne seg opp litt. Kanskje gir du konkurrenten litt innsyn, men kanskje vinner du også mer enn du gir bort. Det er denne delingskulturen vi jobber for å få til, sier Larsen.

Et naturlig midtpunkt

Å skape nye produkter og virksomheter er ikke gjort på én dag. Men når skogen skal videreforedles er Braskereidfoss et naturlig midtpunkt å se til i Hedmark. Her skjer mye allerede, og det er bedrifter som vil satse.

- Nå satser vi for fullt på skogsiden, og vi har en base med over 100 ideer. Snora er klippet nå, og nå skal vi i gang med arbeidet for å skape nytt, sier Larsen.

Arild Lande er næringsutvikler i Våler kommune, og ser at kommunen har store muligheter.

- Kommunen er en stor grunneier, og vi har mye jord og skog. Her har vi muligheter til å vokse, og også ikke bare i tradisjonelt viktige virksomheter. Vi må prøve å finne vår plass i det grønne skiftet og fremtidig bioindustri, sier Lande.