MHBR IKS minner om kravene i Forskrift om brannforebygging som sier:

«Eieren av boliger og fritidsboliger skal sørge for at byggverkene har brannalarmanlegg eller et tilstrekkelig antall røykvarslere. Det skal være minst én detektor eller røykvarsler i hver etasje, som skal dekke kjøkken, stue, sone utenfor soverom og sone utenfor tekniske rom. Alarmen skal kunne høres tydelig på oppholdsrom og soverom når dørene mellom rommene er lukket».

Leier du ut bolig, er det du som er utleier (eier av bolig), som har ansvaret for at utleieboligen tilfredsstiller kravene i forskriften.

MHBR anbefaler imidlertid seriekoblede røykvarslere i alle rom, slik at tidlig varsel oppnås. Røykvarsler(e) redder liv!! Det er flere butikker og nettbutikker som selger gode seriekoblede røykvarslere. Disse butikkene kan også gi gode råd om valg av type røykvarsler.

Hvert år opplever også mange å få besøk av «dørselgere« som tilbyr røykvarslere, slokkeutstyr og/eller sikkerhetssjekk av bolig. Heller ingen av disse representerer brannvesenet. Personell fra brann- og feiervesen er uniformert, kan legitimere seg og har tjenestebil. Vårt personell selger heller ikke ved dørene, skriver altså MHBR i en pressemelding.