• FRIVILLIG: Hans Jakob Aandstad og Finn Schei har lagt ned mange timer for å få gjennomført prosjektet.

Sigrid Holmen fra Hof ble valgt til styreformann av museet i 2016. Hun ble da klar over alterdelene, og så ingen grunn til at de skulle ligge bortgjemt å støve bort. Menighetsrådet i Hof ble kontaktet, og arbeidet med å få altertavlen i god stand ble startet. Konservatorer Gunn og Truls Magnus Løken i Hamar ble kontaktet og var svært positive til oppgaven.

GRUNDIG ARBEID 

- De renset tavlen for støv og skitt, helt vederlagsfritt. Det var også disse som restaurerte altertavlen og prekestolen i Hof kirke i 2010, forteller Hans Jakob Aandstad.

- Ove Bjørklund tok deretter på seg et møysommelig snekkerarbeid av altertavlen hvor Birger Nesholen har hatt ansvar for transport, og resultatet har blitt veldig bra, legger Aandstad til.

Hans Jakob Aandstad kan fortelle at han og Finn Schei ønsket å legge ned tid og krefter på dette for å kunne vise folk vakkert trearbeid fra 1686. 

- Vi gjør det som en dugnad for kirka vår, sier Hans Jakob Aandstad. 

Hof kapell

Tavlen er prøveoppsatt i Hof kapell, og 4.mars vil det være en offisiell fremvisning med kirkekaffe til alle som måtte få et glimt av altertavlen fra 1686 som er laget av Johannes Skraastad.

- Det har vært spennende og delvis utfordrende arbeid, men vi gleder oss over resultatet, sier Aandstad.