• SKAL RESTAURERES: Åsnes kirke trenger sårt til restaurering og forarbeidene er nå i gang.

Kåre Fjeld er en av ildsjelene bak både dugnaden og arbeidet som må gjøres i forkant av restaureringen:

- Vi er i gang med å rydde kirken for alt innhold, både sittekrakker og annen innredning skal fjernes og settes på lager. Det må vi gjøre, for vi må ta opp gulvet flere plasser for å komme til der det er råte. Det vi trenger folk til på dugnad nå, er å hjelpe til med flytte sittekrakkene og annen innredning ut av kirken. Deretter skal dette kjøres til et potetlager i nærområdet og lagres der inntil videre, sier Fjeld.

Jobben med rydding er allerede i gang:

- Løperne som har ligget i gangsona, er allerede fjernet. Alle krakkene har vi løsnet, så de er klare til og  kjøres bort. Selve dugnaden starter onsdagen etter påske, 19. april, med felles frokost og kaffe. Det er mange som allerede har meldt seg på, men vi planlegger også dugnad på torsdag og fredag og eventuelt uka etter også, hvis det blir nødvendig. Men jo flere som kommer på onsdag, jo fortere vi blir vi ferdige, oppfordrer Fjeld.

- alle kan være med

Hvem som helst kan være med på dugnaden:

- Krakkene veier jo en del, men vi har fått lånt hjelpemidler, så det ikke blir så mye bæring. Både prekestol, orgel og annet inventar skal ut av kirka, forteller Fjeld.

Det er tett dialog med Riksantikvaren i hele prosessen:

- Vi har vært i kontakt flere ganger allerede, og det blir nok en tett dialog med Riksantikvaren gjennom hele prosessen. Vi håper også få restaurert krakkene underveis i prosessen, og kanskje malt innvendig også. Det ligger linoleumsgulv nesten i hele kirka, og der er vi også dialog i forhold til hvordan det skal bli, sier Fjeld.

utvendig angrep av råte

Det er en omfattende restaurering som må til:

- Det er et alvorlig utvendig angrep av råte, vi må gå over all utvendig panel for å finne alle plasser med råte. Innvendig må vi også skjære opp golvet for å komme til der det trengs. Det er 5 punkter som er de verste, men hva vi finner når vi tar av panel utvendig - det vet vi ikke før vi har revet panel, sier Fjeld.

Det er valgt ut ei gruppe som skal jobbe overordnet med hele prosessen:

- Gruppa består av leder og sekretær fra menighetsrådet, kirketjeneren, undertegnede og arkitekt Ole Arthur Stenberg. Gruppas forslag til løsning skal behandles i kommunestyret 24. april, og da er det viktig hvilke signaler vi får tilbake, for hva som blir veien videre. Forslagene må også sendes til Riksantikvaren for godkjenning. Alt har jo med økonomi å gjøre, og vi vet jo heller ikke hva kostnadene blir, før det har vært ute på anbud, sier Fjeld.

Aller først er det altså dugnad som gjelder, så møt opp onsdag 19. april klokka 09.00 i Åsnes kirke.