Det var 20. januar at Grue Folkebibliotek kunne åpne det nye flotte biblioteket i Grue rådhus. Etter noen måneders drift kan biblioteksjef Kaia Svaan fortelle at nybiblioteket er en suksess.

- Vi jobber med tallene nå, og de er ikke helt klare ennå. Men besøket har økt betydelig, og jeg føler hele tiden at vi er litt på etterskudd med gjøremålene her. Det er et godt tegn og bare moro, sier Svaan.

Dermed ble det nettopp som rektor ved Grue barne- og ungdomsskole, Birgit Markusson, sa under åpningen av nybiblioteket fredag 20. januar i år.

- Nå ligger biblioteket bare 50 meter fra skolen, og elevene kan trygt ferdes mellom skolen og det nye biblioteket. Dette har vi håpet skulle skje i mange år, og nå står biblioteket endelig her. Dette er vår nye storstue i Grue, sa Markusson under åpningen.

Slik ha det definitivt blitt. For skoleelevene er langt flittigere brukere av biblioteket nå.

- Skoleelevene henger her etter skolen, de gjør lekser her og er her med klassen sin. Nye lyse og fine lokaler nær skolen gjør det nok mer fristende for elevene å være her, tror Svaan.

Også flere voksne innom

Selv om det er særlig skoleevene som drar opp besøkstallene ved Grue Folkebibliotek er det også mange andre som bruker biblioteket nå.

- Mange har nok blitt mint på at vi har et bibliotek og at det kan brukes til mye. Det er en del voksne som har fått oppgradert sine lånekort etter nyåpningen, sier Svaan.

Etter nyåpningen ble også bibliotekets åpningstider utvidet en del. Fredagene har fungert bra, men biblioteksjefen skulle gjerne sett at flere brukte lørdagene også.

- Vi holder åpent den første lørdagen i måneden, og til nå har tilbudet vært litt lite brukt. Vi håper at det skal ta seg opp litt etter hvert som tilbudet blir kjent, sier Svaan.