Foreningen Bibelen til alle Hedmark planlegger en stor- aksjon neste år for at de 26.607 hjemmene som ikke har bibel i fylket skal få tilbud om å få en. Solør blir pilot i prosjektet, og 26. og 27. oktober skal en stor dugnads- gjeng ut i Solør-kommunene for å gi bort bibler.

- Dette er en gave helt uten forpliktelser. Det er helt opp til husstanden selv om de vil ta i mot bibelen eller ikke. Tar de i mot bibelen er det greit. Gjør de ikke det er det også greit, sier Gunnar Gjevre.

Han er med i foreningen som planlegger storaksjonen i Hedmark neste år. Aksjonen i Solør i slutten av oktober er det mange som er med på.

- De lokale menighetene i Solør er med, det samme er Pinsemenigheten i Grue og Hof, Frelsesarmeen, Apellakirken og Mariasøstrene, sier Gjevre.

Suksess i Finnmark

Tilsvarende aksjon er gjort i Finnmark for et par år siden, og tilbakemeldingene derfra var svært gode. I høst skal en lignende aksjon også kjøres i Østfold.

- Det kreves mye folk for å gjøre denne dugnaden, og det koster mye penger. Utdelingen blir finansiert gjennom gaver. Vi er avhengig av at folk ser verdien av prosjektet, og gir penger til prosjektet, sier Gjevre.

Bibelen som deles ut er en spesialutgave som er trykket spesielt til aksjonen. Det gjør at den er relativt rimelig i innkjøp på grunn av det store kvantumet, men samtidig er det snakk om betydelige beløp totalt. 

- Dette er den siste oversettelsen fra 2011, og den er innbundet med kunstskinn. For den kristne tro og tradisjon er det helt avgjørende at folk har bibelen i hjemmet. Dette er en rettesnor og et kompass. Gud har skapt oss som dem vi er, og for å forstå fellesskapet fullt ut må vi lese bibelen, forteller Gjevre.

Får drahjelp

I tillegg til de lokale menighetene kommer det folk fra andre steder i fylket for å delta på aksjonen. Det er for å høste lærdom i forkant av neste års storaksjon.

- Vi har folk i gruppa som er veldig flinke på logistikk, og vi skal besøke alle husstander disse to dagene. Med oss på laget har vi også ungdommer fra Grimerud, sier Gjevre.

- Mange er skeptiske til fremmede som kommer på døra. Er dere engstelige for ubehagelige situasjoner?

- Nei, det får vi ta som det kommer. Men derfor er det viktig for oss å gå ut i media på forhånd så folk vet at vi kommer. Ønsker de ikke å ta i mot bibelen vi kommer med er det helt greit for oss. Men alle skal få tilbudet, smiler Gjevre.