• UTDATERT: informasjonstavlen som står på Braskereidfoss er utdatert. Finstad vil erstatte denne med en ny.

Braskereidfoss er selve inngangen til Solør nordfra. Det ønsker den lokale velforeningen å ta i brukt for alt det er verdt. Med 200.000 kroner i støtte fra fylkeskommunen, håper man nå å få realisert «Solørporten. 

- Dette var et prosjekt som startet i 2012. Da jobbet vi aller mest for å få utbedre krysset her. Vi sendte inn et forslag på et prosjekt som vi har valgt å kalle «Solørpoten». Braskereidfoss som en inngangsport til Solør, forteller Geir Thomas Finstad i Braskereidfoss vel. 

Siden den tid har mye allerede skjedd i grenda nord i Våler. Nytt kryss er allerede på plass og flere av bedriftene på stedet har gjort en solid innsats med å ruste opp sentrum. 

- Vi ønsker å få på plass en elektronisk skilttavle med informasjon om næringsliv og turistmål i hele Solør. Målet er en attraktiv stopp-plass hvor innbyggere og tilreisende kan møte Solør på en god måte. Både Joker og YX har rustet opp uteområdene sine, og har gjort et solid bidrag til å gjøre sentrum penere. Så vi har kommet et stykke på vei, mener han. 

Fylket har bevilget midler

Hedmark fylkeskommune har gjennom regional utvikling bevilget 200.000 kroner til Våler kommune, som skal gå til forprosjekt. For å få utdelt midlene kreves det at kommunen også må gå inn med en tilsvarende sum eller stiller med personell. 

- Dette har dessverre tatt utrolig lang tid, men etter at vi hadde et møte med ordfører og teknisk leder i januar har det blitt litt fart på sakene. Vi håper det fortsetter, forklarer Finstad. 

Velforeningen jobber opp med Hedmark Trafikk og Statens Vegvesen for å for å få flyttet holdeplasser og busstrasé til en naturlig rute via Solør VGS, slik at elevene ikke behøver å bevege seg der tungtransporten kjører, slik som i dag. 

- Her tenker vi på å vise Solør fra en attraktiv side, i tillegg til å styrke trafikksikkerheten. Vi håper også at dette prosjektet skal gi flere lyst til å bosette seg på Braskereidfoss, forteller han. 

Uvisst når prosjektet er klart

Når prosjektet eventuelt kan bli realister er fortsatt uklart. Etter at de ulike gruppene er i mål med sin del av planleggingen vil det også bli endelig bestemt hva man konkret skal gjøre. 

- Etter at kommunen har kommer på banen, starter arbeidet med å få i gang styringsgruppa og prosjekt- gruppa. Forprosjektet skal finne ut hvilke kriterier vi trenger for å kunne finne ut hva vi skal ha her. Videre kan tiltakene komme inn i prosjektet, i følge Finstad. 

Han håper på en rask avklaring i saken fra Våler kommunes side.