• FIKK VIMPEL: Som et synlig bevis på at Sivilforsvaret er på plass fikk Bue en vimpel av Kåre Kveseth som er distriktssjef for Sivilforsvaret i Hedmark.
  • UTBYGGER: Jan Ivar Skjæret fra Våler Bygg takket Åsnes kommune for tilliten. De fikk hovedentreprisen.
  • ET PRAKTBYGG: Byggingen av politistasjonen pågår for fullt. Byggetrinn én ble åpnet fredag.

Et stort antall gjester var invitert til den offisielle åpningen av beredskapssenteret på Flisa fredag. Senteret huser nå tekniske tjenester, brannvesenet og Sivilforsvaret. Politiets tilbygg begynner å forme seg, og snart starter opprustingen av den gamle brannstasjonen hvor Tollvesenet skal inn.

Planene om å bygge ny brannstasjon startet for rundt 20 år siden. Nå har kommunen landet på så mye mer enn en ordinær brannstasjon.

- Jeg er veldig stolt og glad for å ha fått kommunestyret med meg på å prioritere disse midlene. Dette er et praktbygg på Flisa som tjener alle i Åsnes og Solør. I tillegg hjelper vi naboene våre både nordover mot Elverum og sørover mot Kongsvinger, sa ordfører Ørjan Bue, før han klippet stålrøret og åpnet beredskapssenteret.

Bue gratulerte og takket alle som har bidratt i prosessen, og fortalte at han blir rørt da han ser innsatsen brannmannskapene og de andre nødetatene gjør til innbyggernes beste.

Branndelen som kommunen skal bruke koster 50 millioner kroner. Politiets del koster 30 til 35 millioner kroner, og en foreløpig kalkyle av opprusting av den gamle brannstasjonen er 8 millioner kroner. Med Tollvesenet  på veg inn er den totale prislappen på opptil 93 millioner kroner.

Flere utrykninger allerede

Så langt har brannvesenet hatt 15 utrykninger fra det nye beredskapssenteret, og sektorleder for samfunnsutvikling i Åsnes, Otto Langmoen, forteller at det fungerer utmerket.

- Logistikken herfra er veldig bra. I tillegg har vi en bra løsning på rene og urene soner. Det var dette vi fikk avvik på fra Arbeidstilsynet og som satte i gang hele prosessen i sin tid. Godt samarbeid mellom etatene og utbyggerne har gjort at vi har kommet frem til dagens løsning, sier Langmoen.

Å samle nødetatene under samme tak gir mange fordeler. Ikke minst er det nyttig for mannskapene som ofte jobber sammen ute på oppdrag. Når de er ute for vanskelige situasjoner hvor liv kanskje går tapt er det fint å kunne snakke sammen på arbeidsplassen etterpå.

- Veldig mange henviser til Åsnes kommune. Ring dit, reis dit, få tegninger og tenk som Åsnes. Det gjør oss selvsagt veldig stolte, sier Langmoen.

Midt mellom byene

Distriktssjef for Sivilforsvaret i Hedmark, Kåre Kveseth, ser stor nytte i å være her sammen med de andre nødetatene. Tidligere var Sivilforsvaret stasjonert i Grue. Nå er de på plass nesten midt mellom Elverum og Kongsvinger.

- Sivilforsvaret omorganiserte seg i 1990 da den kalde krigen var over. Sør-fylkets enhet ble lagt til Grue. Nå er vi samlet her sammen med nødetatene i Åsnes, og mer midt mellom byene. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har et uttrykk som heter «sammen er vi forberedt». Det er vi definitivt her, forteller Kveseth.