Pirattaxivirksomhet, Uber og andre vennetjenester har blitt en utfordring for drosjenæringa i Hedmark. For å synliggjøre hvorfor det er viktig å ta en ordinær taxi har Norges Taxiforbund dratt i gang opplysningskampanjen «Lys på taket».

- Dette for å synliggjøre litt den jobben vi gjør for Norge og samfunnet. Vi kjører folk til sykehus, skoler og andre steder. Vi bidrar med viktige skattekroner til fellesskapet. Det har dukket opp en del useriøse aktører i markedet som er med på å undergrave taxinæringa i hele Norge, sier Per Erik Engen, som er styremedlem i Hedmark Taxiforbund.

Festkjøring særlig rammet

Særlig er det kanskje festkjøring på helg som er truet av Uber og andre vennetjenester. Engen påpeker at det er stor forskjell på å bli kjørt hjem av en vilt fremmed kontra en profesjonell yrkessjåfør.

- Det er nok ikke alle foresatte som vet hva som foregår, og de bør bevisstgjøre sine barn på dette. Det er veldig mye rart vi ser langs veien som kjører disse typer turer, sier Engen.

Det han sikter til er unge uerfarne sjåfører som kjører pirattaxi. I Hedmark er dette særlig et utbredt problem i Hamar, Ringsaker og Trysil. Men også i Solør føler drosjenæringa seg truet.

- Vi hører stadig om folk som faktisk har betalt mer til private sjåfører enn de ville gjort til en ordinær taxi. Taxi er ikke så dyrt som en del skal ha det til, og særlig ikke om dere er flere. Det handler om å kunne planlegge litt, og sette det hele i system, sier Engen.

Dårlig sikkerhet

Uerfarne sjåfører som spekulerer i å tjene svarte penger på å kjøre folk hjem er også en utfordring for trafikksikkerheten. Forsikringer er også et viktig tema.

- Dersom det skulle skje en ulykke vil profesjonelle yrkessjåfører ha bedre forsikring, og ikke minst er de tryggere sjåfører. De er opplært til å kjøre folk, og har plettfri vandel. I pirattaximiljøene kan det være en del kriminalitet, og du vet aldri hvem du setter deg i bilen til, sier Engen.

For ungdom minner han særlig om ordningen Trygt hjem for en femtilapp som fortsatt er svært populær. Det handler om å kunne planlegge hjemreisen i god tid, og på denne måten får du eller dine håpefulle en trygg tur hjem fra festlighetene.