• I UKE 28: Ida Nysæter Rasch fra Elverum er programleder på NRKs sommertog i uke 28. (Foto: NRK/Julia Marie Naglestad).

NRKs sommertog startet sin reise fra Rognan 27. juni, og snart kommer det til vårt distrikt. Bane NOR (tidligere Jernbaneverket) har et stort sikkerhetsapparat i sving for å unngå uønskede hendelser, og ber folk om å være forsiktige langs jernbanesporet.

- Sommertoget er ikke alene på sporet, og derfor må folk være forsiktige når de skal krysse spor og liknende, sier Jan Ole Enlid, som jobber med sikkerheten rundt sommertoget hos Bane NOR.

Alle stoppestedene til sommertorget er sikkerhetsvurdert, og Bane NOR har kalt ut personell utfra hvor mange de mener det er behov for på hvert stoppested.

- Solørbanen og Rørosbanen er ikke elektrifisert, og dermed er ikke strøm en problemstilling. Men på steder hvor jernbanen er elektrifisert passer vi på at folk ikke drar med seg flagg og stenger som kan komme i kontakt med strømførende ledninger, sier Enlid.

På stasjonene hvor toget stopper er det satt ut informasjonsplakater, og det deles ut brosjyrer med enkle togvettregler. 

- Selv om det er en selvfølge at publikum og reisende må respektere informasjonsskilt og sperringer og følge anvisninger fra vaktpersonell, så er det god grunn til å minne om disse for at sommertoget skal bli en sikker folkefest, sier Ellen Rindal i Bane NOR.

DROPP BANNERE VED LINJA

Mange steder i landet har det dukket opp bannere langs toglinja, og dette er selvsagt et forsøk i å komme på TV. Enlid mener det er uklokt å henge disse rett ved jernbanelinja.

- For det første er det problematisk på grunn av sikkerheten nær togsporet. En annen ting er at det fungerer mot sin hensikt å henge bannere helt inntil der toget går, sier Enlid.

Han mener det er mye bedre å henge bannerne lenger fra sporet. Det gjør at kameraene kan hvile på bannerne lengre enn de millisekundene det eventuelt blir med da toget dundrer forbi.

Sommertoget kommer til Tynset 18. juli, Elverum 19. juli og Kongsvinger 20. juli.