Grue kommune melder på kommunens nettsider at de endrer telefontida til Servicetorget. 

- Servicetorget skal fortsatt være bemannet 8.00-15.00, men vi begrenser telefontida med 2 timer fordi antall telefoner går ned, forklarer Agnete Bekkesletten, enhetsleder for Servicetorget.

Prøvetiltak som følge av nedgang

Den nye telefontida vil være mellom 09.00 og 14.00 på hverdager, mens Servicetorget vil være bemanna mellom 08.00 og 15.00 som vanlig. Det vil fortsatt være mulig å gjøre avtaler med saksbehandler før og etter telefontida i rådhuset.  

- Vi får færrest telefoner før klokka 09.00, og det er mest naturlig å gjøre en endring her. Antall samtaler øker utover dagen, og synker igjen etter klokka 14.00, opplyser Bekkesletten. 

Ettersom dagens telefonbruk har endra seg drastisk med mer datatrafikk og bruk av tekstmeldinger, virker det hensiktsmessig å redusere telefontida. Begrensninga har derfor en prøveperiode på tre måneder. 

- Når antall telefoner går ned, kan vi ikke lenger forsvare å bruke en full stilling til sentralbordet. Vi ønsker å bruke ressursene bedre og bruke tiden vår godt. Når vi begrenser telefontida, får de ansatte mer tid til andre forefallende oppgaver som arkiv, postbehandling, informasjon og så videre, forklarer Bekkesletten til Grue kommunes nettsider