• ULIK KUNST: Alle de 50 barna i barenhagen har fått prøve seg som kunstere, og laget litt ulik kunst.

«Barn hjelper barn» heter kunstprosjektet som Tjura barnehage er med på for femte gang.

Tidligere har barnehagen samlet inn penger til føden og pårørenderommet ved Kongsvinger sykehus, helsestasjonen på Kirkenær og skolefritidsordningen ved Grue barne- og ungdomsskole. Denne gangen er det bestemt at inntektene skal gå til barneavdelingen ved Elverum sykehus.

- Barna lager kunst som stilles ut tirsdag 4. april, og dette er en salgsutstilling hvor inntektene blir gitt til et godt formål. Denne gangen har vi valgt barneavdelingen ved Elverum sykehus, sier Anne Feragen i Tjura barnehage.

Betaler det de vil

Det er ulike typer kunst som barna har laget. Blant annet et kunstkverk hvor barna selv er avfotografert, og blåser hjerter på et lerret. Kjøperne er i all hovedsak nær familie.

- Det settes ut en kasse hvor de som kjøper kunsten gir det de har lyst til. Så summerer vi opp hvor mye det er og gir disse pengene videre, sier Feragen.

For barna er det nyttig lærdom å være med i et slikt prosjekt. På utstillingsdagen legges det opp til rød løper, og det blir bobler i glasset. Hele barnehagen er med. Det vil si alle 50 barna.

- Etter selve kunstutstillingen går vi ut i grillhytta og lager oss pinnebrød. Dette blir en lærerik og artig dag for barna, sier Feragen.