Helt siden Åsnes kommune la ned Kilen barnehage har mange i bygda savnet tilbudet. Nå har en gruppe foreldre gått sammen, og fått på plass et nytt barnehagetilbud fra 1. august. 

- Vi begynte med dette rett etter skolenedleggelsen, og sendte inn en søknad allerede i mars i fjor.  Barnehagen er viktig for bygda og for tilflytning. Uten en barnehage er det lite attraktivt for barnefamilier å flytte hit, forklarer Marianne Nymoen Lien, som sitter i styret. 

Finnskogen Barnehage har foreløpig tre ansatte og skal ta imot mellom 18 og 20 unger på en avdeling. Barnehagen er foreldredrevet og vil ta i bruk omgivelsene rundt. 

Kulturfokus

-  Vi skal ha et stort fokus på Finnekultur, kropp, bevegelse og helse. I tillegg blir det mye læring gjennom lek. Profilen vår  er kulturbevegelse og et stort fokus på friluftsliv, forteller styrer, Jeanette Vermunsberget. Hun er ansatt sammen med Lillian Renate Slaggerud og Liv Randi Husebæk Moen. 

Vermundsberget sier videre at barnehagen vil reise på en del gårdsbesøk. De skal også sette poteter og være med på slakting. 

Da Kilen Barnehage ble avviklet, hadde lokalene et stort behov for oppussing. Det er lagt ned et enormt antall dugnadstimer i å pusse opp barnehagen. I tillegg har man fått god hjelp fra mange lokale sponsorer. 

- Vi begynner å nærme oss målet nå. Både bygdefolket og firmaer har sponset oss, og bidratt til dette. Vi har også fått tilskudd fra grenderådet, som har kommet godt med. Nå gjenstår blant annet dugnad ute og å gjøre innkjøp innendørs, i følge Roger Sagerud. 

Lagt ned stor jobb

Sagerud forteller at alt av vegger var helt nedslitt da man tok over lokalene. 

- Nå er alle rommene pusset opp og det har blitt veldig lyse og fine lokaler. Jeg vil spesielt takke Terje Husebæk, hos Fargerike Flisa, som har sponset oss med enorme mengde maling, sier Sagerud. 

Renate og Sven Kuhlmann har fått barnehageplass til sin datter, og gleder seg til oppstarten.

- Det er utrolig viktig med en barnehage på et sted som dette. Skolebussen kan frakte barna til skolen, men man kan ikke sende de minste barna med bussen, mener de.